Jakie problemy prawne czyhają na polskiego przedsiębiorcę?

19.08.2013

Naczelna Rada Adwokacka została partnerem akcji „Biała Księga barier dla małych i średnich firm”. Celem przedsięwzięcia jest wskazanie niewłaściwie działających przepisów, które utrudniają prowadzenie  działalności gospodarczej oraz opracowanie postulatów zmian lub nowych rozwiązań.

Zadaniem NRA jest przedstawienie konkretnych problemów oraz merytoryczne wsparcie przy opracowaniu Białej Księgi. Będzie ona zawierać listę przepisów, które wymagają zmiany, wraz z propozycją nowelizacji. Biała Księga będzie dotyczyć szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, prawa administracyjnego, podatkowego oraz prawa pracy. Materiał ze zbiorem problematycznych przepisów zostanie wręczony Prezydentowi RP, ministrowi gospodarki oraz posłom z sejmowej komisji gospodarki.

Od 19 sierpnia, na łamach gazety „Rzeczpospolita”, będą publikowane artykuły dotyczące akcji. Co tydzień, przez ok. trzy miesiące, na stronach części prawnej „Prawo co Dnia”, ukazywać się będzie tekst na temat  konkretnej bariery prawnej z  pomysłami zmiany przepisu lub wprowadzenia nowego  rozwiązania. Publikowane będą także teksty specjalistyczne autorów zewnętrznych.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje problemy i postulaty zmian na specjalnie uruchomią w tym celu skrzynkę mailową: uproscmyprzepisy@rp.pl

Inicjatorem akcji jest „Rzeczpospolita”. 8 sierpnia, w warszawskiej siedzibie redakcji gazety, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji prawniczych, wśród których obecny był adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

NRA zachęca przedsiębiorców oraz reprezentantów wszystkich zawodów prawniczych do włączenia się do akcji.

Akcja jest następstwem podobnej inicjatywy, która miała miejsce wiosną tego roku. Została wtedy opracowana „Biała Księga problemów podatkowych”, którą w lipcu br. wręczono posłom z sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Ministrowi Finansów.

Tagi: NRA, zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email