Jadwiga Sztabińska laureatką Złotej Wagi

09.04.2014

Za skuteczne popularyzowanie prawa w społeczeństwie adwokaci przyznali red. Jadwidze Sztabińskiej, redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej, statuetkę Złotej Wagi. 

Środowisko adwokackie doceniło, że dziennik, którym kieruje red. Jadwiga Sztabińska, utrzymuje wysoki poziom merytoryczny artykułów, publikuje rzetelne i wnikliwe informacje prawne, podatkowe i gospodarcze, ciekawą publicystykę i wyraziste opinie. - Zasługą Pani Redaktor jest to, że redakcja nie goni za sensacją, a wręcz przeciwnie – propaguje i inicjuje cenne przedsięwzięcia. Warto wymienić projekty typu: „Skrzydła Biznesu” – doceniające pracowitość i przedsiębiorczość właścicieli małych i średnich firm, nagrodę „Bona Lex” – przyznawaną za najlepsze inicjatywy ustawodawcze czy też konkurs „Rising Stars”promujący młodych, dobrze zapowiadających się prawników – napisano w laudacji.

- Dla nas - adwokatów - dziennikarze specjalizujący się w zagadnieniach prawniczych są pomostem pomagającym popularyzować zawiłe dla laików kwestie prawne, potrafią przetłumaczyć je „z polskiego na nasze” – a co za tym idzie pogłębiać świadomość prawną społeczeństwa – uzasadniał Rafał Dębowski, sekretarz NRA, który odczytał laudację. Na koniec dodał swoje osobiste podziękowanie za „uratowanie sądownictwa cywilnego”. Redaktor Sztabińska udostępniła miejsce na szpaltach swojej gazety dla artykułu opisującego ewentualne skutki noweli KPC, wprowadzającej obowiązek podawania numeru PESEL pozwanego. Tekst został przeczytany i zrozumiany przez osoby władne, by nanieść odpowiednie korekty w noweli, które zapobiegły możliwemu paraliżowi inicjowań postępowania cywilnego.

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który wręczał statuetkę Złotej Wagi, mówił o tym, że adwokaci i media są sobie wzajemnie potrzebni. Dziennikarze są niczym lustro – niekiedy krzywe – w którym prawnicy mogą się przejrzeć, zadać sobie niewygodne pytania, uczyć się jak być lepszymi. Adwokaci z kolei są ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, które potrzebuje wolnych, niezależnych zawodów zaufania publicznego. – Wy dbajcie o naszą moralność a my obiecujemy walczyć o prawa obywatelskie – zapewnił. Na zakończenie podkreślił, że Dziennik Gazeta Prawna ma także zasługi w promowaniu młodych prawników i za to wsparcie są oni również wdzięczni.

Laureatka podziękowała za wyróżnienie, które ona sama przyjmuje także jako wyraz uznania dla pracy całej redakcji, którą kieruje. – I to zarówno dla zespołu tworzącego „żółte strony”, jak i „strony białe” – gospodarczo-społeczne, ponieważ za każdym aspektem życia stoi prawo - powiedziała red. Sztabińska. Jej zdaniem, nagroda jest także znakiem, że filozofia, którą kieruje się cała redakcja Dziennika Gazeta Prawna, jest dobra, a brzmi ona: „patrzymy obiektywnie, piszemy odpowiedzialnie”. – To czytelnik ocenia fakty i przepisy, które mu rzetelnie przedstawiamy, wskazując jedynie konsekwencje. Dzięki temu czytelnik czuje się z nami związany i docenia naszą pracę, a jak dzisiaj widać, docenia ją również Adwokatura – zakończyła.

W uroczystości wzięli udział laureaci z poprzednich lat, adwokaci, w tym byli prezesi NRA: adw. Czesław Jaworski  i adw. Stanisław Rymar, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz dziennikarze, wśród których laureatka wskazała Krzysztofa Sobczaka, swojego "pierwszego szefa w mediach".

Złota Waga przyznawana jest dziennikarzom za rzetelne, poparte głęboką wiedzą i odznaczające się obiektywizmem publikacje. Waga – symbol sprawiedliwości, jest oddawana w ręce tych ludzi pióra, mikrofonu lub kamery, którzy potrafią spojrzeć na problemy, którymi się zajmują, rzeczowo i z należytą równowagą.

Dotychczas statuetki „Złotej Wagi” otrzymali:

red. Marta Pionkowska oraz red. Jan Ordyński,

red. Anna Godzwon oraz red. Stanisław Podemski,

ks. prof. Remigiusz Sobański,

red. Monika Olejnik oraz red. Maciej Iłowiecki,

red. Małgorzata Ziętkiewicz oraz red. Wojciech Tumidalski,

red. Ewa Usowicz oraz red. Krzysztof Sobczak,

red. Piotr Pytlakowski

Tagi: NRA, media, nagroda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email