„Izby wytrzeźwień a prawa człowieka”

25.04.2013

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja, pod redakcją naukową Teresy Gardockiej i Jacka Sobczaka, poświęcona kwestiom dotyczącym naruszania praw człowieka w związku z zatrzymaniem w izbach wytrzeźwień. Monografia jest konsekwencją wykładów i rozmów odbytych podczas konferencji, która miała miejsce 14 czerwca 2012 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Co roku do izb wytrzeźwień w Polsce trafia blisko 280 tysięcy osób. W samej Warszawie izba potrafi przyjąć dziennie 130 osób. Autorzy monografii mają jednak wątpliwości dotyczące faktycznego funkcjonowania tych placówek. Przekonują, że należy dołożyć wszelkich starań aby chronić godności osób w nich przebywających.

W opublikowanych tekstach znajdziemy wielokrotne podkreślenia istotnych niejasności w przepisach, dotyczących przyczyn doprowadzenia osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień.  Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości do takiej placówki może trafić osoba w stanie nietrzeźwości, która swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, gdy zagraża swojemu życiu lub zdrowia lub też osobom z jej otoczenia. Motywy zatrzymania są jednak niedoprecyzowane przez ustawodawcę, co prowadzi do rażących naruszeń praw człowieka.

Książka składa się z artykułów, z których niektóre były tematami wystąpień prelegentów podczas wspomnianej konferencji. W publikacji znajdują się referaty: prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Jacka Sobczaka, sędziego SN, dr Witolda Sobczaka, adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych PAN, członków Komisji Praw Człowieka przy NRA – adw. dr Wieńczysława Grzyba i adw. Bogdany Słupskiej-Uczkiewicz, oraz mec. Jana Kołtuna, dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Poznaniu. Do celów publikacji, teksty przygotowali również profesorowie oraz adiunkci związani ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej: prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes, prof. SWPS dr hab. Teresa Gardocka, dr Ryszard Czerniawski, dr Dariusz Jagiełło, oraz dr Marek K. Jeleniewski.

Publikacja pojawiła się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.

Zachęcamy do lektury.

Tagi: człowieka, NRA, konferencja, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email