IPN i NRA pomagają represjonowanym w czasach komunizmu

22.05.2014

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Instytutem Pamięci  Narodowej ruszyła z akcja "Masz prawo" skierowaną do osób represjonowanych w czasach komunizmu. 

W ramach tej inicjatywy prokuratorzy IPN i adwokaci będą pomagać w kwestiach prawnych, głównie w otrzymaniu odszkodowań oraz w problemach emerytalno-rentowych. W ramach akcji stworzone zostaną ogólnopolskie punkty konsultacji dla osób represjonowanych, gdzie będzie można uzyskać fachowe porady, wyczerpujące informacje prawne, wzory pism i wniosków, a także profesjonalne wsparcie procesowe ze strony prawników. Ponadto od 3 czerwca w każdy wtorek, we wszystkich oddziałach i delegaturach IPN zostaną uruchomione dyżury prokuratorów IPN, którzy będą m.in. brali udział w toczących się już sprawach lub inicjowali wspólnie z zainteresowanymi nowe postępowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy sprawa będzie wymagała udziału pełnomocnika procesowego, a ciężka sytuacja materialna represjonowanego nie będzie pozwalała na opłacenie przez niego pomocy prawnej,  prokuratorzy IPN będą kierowali takie osoby do adwokatów świadczących swoje usługi bezpłatnie.

Jak podkreśla dr Łukasz Kamiński, prezes IPN, wiele osób represjonowanych w poprzednim systemie nie korzysta z praw, które im przysługują. Powodem jest brak wiedzy na temat należnych im praw oraz brak umiejętności w znalezieniu fachowej pomocy. Stąd IPN wraz z NRA chcą rozpowszechnić tę akcję. Prezes IPN, podczas konferencji prasowej która odbyła się 22 maja w Warszawie, podziękował adw. Andrzejowi Zwarze, prezesowi NRA, że ten od razu przystąpił do pomysłu z entuzjazmem. – Wrażliwość dzisiejszej adwokatury jest ściśle powiązana z jej historią – zaznaczył dr Kamiński.

Również prezes NRA podkreślał, że akcja "Masz prawo" ma nawiązywać do działań adwokatów z lat osiemdziesiątych. – Te lata przygotowały kręgosłup moralny adwokatury. Teraz chcemy kontynuować tę misję. Obecne pokolenie będzie się starało pomóc tym wszystkim represjonowanym, których nie stać na pomoc prawnika  – mówił podczas konferencji. Dodał, że koordynatorem akcji ze strony NRA jest adw. Anisa Gnacikowska.

Dariusz Gabrel, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dodał, że być może po raz pierwszy będzie tak ścisła współpraca pomiędzy adwokatami i prokuratorami, której celem jest dobro i pomoc represjonowanym.

Z kolei adw. Maciej Bednarkiewicz, obrońca w procesach politycznych PRL-u, zwrócił uwagę na trudności związane z uzyskaniem, a także z sama kwotą zadośćuczynienia dla represjonowanych i ich rodzin. Zdaniem Pana Mecenasa przepisowe 50 tys. złotych to kwota zdecydowanie za niska. Adw. Bednarkiewicz podkreślał, że akcja „Masz prawo” to wspaniała i ważna inicjatywa i należy ją nagłaśniać, gdyż wiele z osób represjonowanych nie ma świadomości jakie prawa im przysługują. - Ta akcja musi polegać na tym, że to my szukamy represjonowanych, a nie oni nas – podkreślał. Zaznaczył, że czuje niedosyt zaangażowania po stronie państwa. Jego zdaniem trzeba wziąć pod opiekę te osoby i nie można tłumaczyć, że państwa polskiego na to nie stać. Według  mecenasa Bednarkiewicza w gronie represjonowanych jest wielu bardzo skromnych ludzi, którzy nie dostrzegają w swojej postawie sprzed lat nic nadzwyczajnego. Jednak wielu z nich zmaga się z dramatycznymi sytuacjami. W Stowarzyszeniu Wolnego Słowa, w którym działa Pan Mecenas, pomaga się tego typu osobom, których często nie stać na opłacenia rachunków za światło, czy kupno lekarstw.

Zdaniem inicjatorów pomoc prawna obejmie co najmniej kilka tysięcy osób.  Akcja „Masz prawo” wpisuje się w obchody 25-rocznicy upadku komunizmu w Polsce, a obok wymowy historycznej i symbolicznej, zawiera w sobie bardzo konkretne i pożyteczne społecznie działanie, polegające na pomocy tym wszystkim, którym należy się nasza wdzięczność za odzyskaną wolność. Szczególnie zaś tym osobom, które dziś są często bezimienne oraz pozbawione należytego wsparcia i opieki.

pobierz broszurę informacyjną 

Tagi: pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email