Instytut Allerhanda dziękuje za współpracę przy ustawie Prawo restrukturyzacyjne

30.07.2015

Instytut Allerhanda wystosował oficjalne podziękowanie za współpracę przy powstawaniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którą prezydent Bronisław Komorowski podpisał 9 czerwca 2015 r. Instytut zwraca uwagę na solidarność środowiska prawniczego w walce o utrzymanie najwyższej jakości nowego prawa. 

Prezydent Bronisłąw Komorowski podpisał nową ustawę Prawo restrukturyzacyjne 9 czerwca 2015 r. Większa część zapisów wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego, np. będą mmogli domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza. Ustawa zawiera też przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, a także regulacje obejmujące odrębne postępowania restrukturyzacyjne, w tym: postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, emitentów obligacji, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków hipotecznych oraz instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą.

W myśl nowych regulacji utworzony zostanie internetowy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, który będzie zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych, a takze wzory pism i formularzy wymaganych w trakcie postępowania. Korzystanie z niego będzie bezpłatne. Administratorem systemu będzie szef resortu sprawiedliwości. W ustawie zawarte zostały także regulacje określające przebieg odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych, m.in. wobec deweloperów, emitentów obligacji oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Sejm nie zdecydował się zmienić właściwości rzeczowej postępowań restrukturyzacyjnych - z sądów rejonowych na okręgowe.

W pracach nad ustawą uczestniczyli eksperci związani z Instytutem Allerharda. Po ich zakończeniu Instytut zwraca uwagę na solidarność środowiska prawniczego w walce o utrzymanie najwyższej jakośi nowego prawa i składa podziękowania, w tym m.in.: adw. dr. Patrykowi Filipiakowi, adw. Dominikowi Gałkowskiemu, adw. Rafałowi Kosowi i adw. Łukaszowi Mrozowi.

(czytaj cały list Instytutu Allerhanda)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email