Hołd spoczywającym na polskim cmentarzu w Teheranie

13.06.2014

Z początkiem czerwca br., podczas pobytu w Iranie, adw. Bartosz Grohman,  z-ca sekretarza NRA, odwiedził polski cmentarz wojenny w Teheranie. Z upoważnienia Prezydium NRA, w  imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej zapalił znicze i złożył plakietki Adwokatury Polskiej w hołdzie poległym. Na terenie cmentarza znajdują się także groby adwokatów.

Cmentarz  znajduje się we wschodniej części miasta. Są na nim pochowani uczestnicy przemarszu wojsk gen. Władysława Andersa z Armii Polskiej w ZSRR z Rosji przez Iran na Bliski Wschód, a następnie do Europy. Na cmentarzu tym pochowano 1937 osób.

Po ewakuacji z ZSRR, w Iranie znalazło się ponad 115 000 Polaków, w tym około 25 000 cywilów, wśród których 13 000 stanowiły dzieci, większość z nich - sieroty. Wielu z uchodźców było wyczerpanych sowiecką niewolą. Ludzie osłabieni masowo zapadali na malarię, tyfus, dyzenterię i inne choroby.

Na terenie cmentarza znajduje się dwudzielny cokół, na którym umieszczona jest tablica pamiątkowa z polskim napisem: "Pamięci Wygnańców Polskich, którzy w drodze do ojczyzny w Bogu spoczęli na wieki 1942-1944".

Adwokatura pamięta o ich losie.

Adw. Bartosz Grohman zachęca Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów, aby w trakcie swoich podróży odwiedzali miejsca pamięci narodowej. Pamięć o nich musi przetrwać.

Jeśli potrzebne będą plansze z logo Adwokatury, należy kontaktować się z NRA, plakietki takie przygotuje Komisja Inicjatyw Młodych Adwokatów.

 

 adw. Bartosz Grohman

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email