Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach

20.02.2013

Historyczne ustawy, rozporządzenia, wewnętrzne akty prawa adwokatury zostały zebrane w najnowszej publikacji autorstwa Tomasza Kotlińskiego, Adama Redzika i Marcina Zaborskiego.

- Naypierwszy Pisarz pod tytułem Obywatel w Xiążce swoiey z rozdziału XVI. Na karcie 230: czyniąc obserwacye nad tym Zgromadzeniem tak pisze na pochwałę iego, że Palestra dla Sądu iest przewodnikiem, tłumaczem i nauczycielem. Ze umiejętność prawa zdaie się bydź posiadana tylko od samey Palestry. Ze professya Adwokatow wyciąga wielkiey znajomości prawa, rozumu odmiennego i poczciwego serca a to naywięcey w Kraiu Polskim, gdzie chcący się uczyć prawa, nie ma zkąd nabrać potrzebnego światła prócz iedney praktyki. – ten niezwykle aktualny a jednocześnie bardzo atrakcyjny historycznie tekst to fragment pracy adw. Józefa Tomaszewskiego pt. Adwokat polski za cnotą z 1791 roku. Ten unikatowy materiał został odkryty dopiero w latach 30. XX wieku i jest po raz pierwszy publikowany w Historii ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach.

Książka zawiera więcej tego typu „perełek” historycznych. Autorzy zamieścili też m.in. Kodeks Postępowania Karnego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Dokument ten nie został uchwalony ani wydany przez uprawniony organ Państwa Polskiego lecz narzucony, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, przez gen. Zygmunta Berlinga, dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Był to jedyny akt regulujący postępowanie przed komunistycznymi sądami wojskowymi aż do wejścia w życie Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego z grudnia 1945.

Publikacja podzielona została na pięć części: wybór dokumentów pochodzących z okresu przed połową XIX w., materiały dotyczące okresu od połowy XIX w. do unifikacji ustroju Adwokatury w odrodzonej Rzeczypospolitej, tj. do 1932 r., dokumenty z lat 1932-1939, a następnie z lat 1939-1945 oraz materiały z okresu Polski Ludowej – od 1945 do 1982 roku.

Publikacja ta to efekt długotrwałych i pracochłonnych badań naukowych, kwerend archiwalnych i bibliotecznych, w tym zagranicznych, jej autorów. Jak sami przyznają, wiele aktów prawnych nie znalazło się w książce. Ze względu na bogactwo źródłowe postanowili zrezygnować z zamieszczenia dokumentów, do których łatwo dotrzeć.

Z pewnością jedną z największych wartości pracy jest zachowanie oryginalnego języka, pisowni i składni dokumentów. Co przypadnie do gustu nie tylko prawnikom, historykom, ale też językoznawcom.

Książka do nabycia za pośrednictwem redakcji Palestry (cena brutto: 39,90). Bliższe informacje na temat zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 22 505 25 34

 

Tagi: Palestra, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email