Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza adwokatów do współpracy

14.12.2017

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do współpracy adwokatów. Przedstawiciele Fundacji spotkali się 13 grudnia z adw. Justyną Metelską, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Arturem Pietryką, wiceprzewodniczącym tej komisji. Celem spotkania było omówienie współpracy w zakresie wzmocnienia ochrony praw małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Przedstawicielkami Fundacji były: Justyna Podlewska - koordynator działu prawnego Fundacji oraz adw. Monika Horna-Cieślak. Na spotkaniu omawiano formy współpracy pomiędzy FDDS a NRA.  

Począwszy od 2010 roku w sprawach, w których sprawcą przestępstwa na szkodę dziecka jest jedno z rodziców, wprowadzona została instytucja kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego. Fundacja wskazuje na potrzebę stworzenia listy adwokatów gotowych świadczyć pomoc prawną w tym zakresie. Z doświadczenia Fundacji wynika, iż istnieje potrzeba wsparcia kuratorów szkoleniami psychologiczno-prawnymi. Fundacja podejmuje się przeprowadzenia cyklu szkoleń na terenie całej Polski. Dla aplikantów adwokackich przygotowana zostałaby propozycja e-learningu nt. "Dziecko w procedurze". 

 

Tagi: pomoc prawna, dzieci, fundacja, prawa człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email