„Etyka Adwokacka a kontradyktoryjny proces karny”

20.12.2013

To tytuł siódmej wrocławskiej debaty adwokatów-teoretyków z adwokatami-praktykami.

Spotkanie udało się zrealizować za sprawą działań Komisji Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którą kieruje przewodniczący adw. dr hab. prof. nadzw. UWr. Jacek Giezek. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z adw. Andrzejem Grabińskim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, pod patronatem dr. hab. prof. nadzw. UWr. Włodzimierza Gromskiego, dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja zgromadziła wielu wybitnych prawników, sędziów, prokuratorów, adwokatów, pracowników naukowych, a także aplikantów adwokackich i studentów.

Otwierając konferencję i witając jej uczestników dr hab. prof. nadzw. UWr. Włodzimierz Gromski, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podkreślił wielkie zasługi Izby Adwokackiej we Wrocławiu dla integracji środowiska naukowego, prawniczego ze środowiskiem adwokackim dostrzegając wartość poznawczą i badawczą tego rodzaju spotkań.

Zmiana procedury karnej, realizując kierunek kontradyktoryjności i jednocześnie konsensualności, niewątpliwie wpływa na prawa stron i ich sytuację w procesie. Temu też problemowi został poświęcony list ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego jaki został skierowany do uczestników konferencji, a zaprezentowany przez adw. Marcina Piechockiego, doradcę ministra.

W imieniu izby adwokackiej we Wrocławiu, uczestników konferencji witał adw. dr Jacek Kruk, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, który podkreślił pewną tradycję naukowych konferencji i konieczność zorganizowania debaty w taki sposób, aby adwokaci mieli możliwość wypowiedzi.

Gości konferencji przywitał również adw. Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej i były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Wśród obecnych byli m.in. SSA Andrzej Niedużak, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, SSO Tadeusz Szewioła, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Odział we Wrocławiu oraz Robert Hernand, zastępca Prokuratora Generalnego. Adw. dr hab. prof. nadzw. UWr. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, wprowadził obecnych w naukową tematykę konferencji i problematykę procesu karnego po uchwalonych zmianach.

Wykłady wygłosili:  • SSN prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel – Zakazy dowodowe po nowelizacji kodeksu postępowania karnego w perspektywie zasad etyki zawodowej adwokata


  • prof. dr hab. Paweł Wiliński – Odpowiedzialność obrońcy za wynik postępowania dowodowego na rozprawie w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego


  • adw. prof. dr hab.  Piotr Kardas – O potrzebie zmiany paradygmatu obrony w sprawach karnych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego


  • adw. Andrzej Michałowski – Spojrzenie obrońcy na sumienie sędziowskie i prawdę formalną w kontradyktoryjnym procesie karnym


  • Robert Hernand, zastępca Prokuratora Generalnego– Etyka prokuratorska a kontradyktoryjny proces karny


  • adw. Jerzy Naumann – O standardach etycznych adwokata jako obrońcy w procesie karnym


  • SSA we Wrocławiu, prof. dr hab. Jerzy Skorupka Granice prawa do obrony po nowelizacji kodeksu postępowania karnego


  • adw. prof. dr hab. Jacek Giezek – Konsensualizm w procesie karnym a zasady etyki adwokackiej


  • adw. Andrzej Malicki – Bierność obrońcy w procesie karnym przesłanką jego odpowiedzialności dyscyplinarnej
W dyskusji poruszono zagadnienie zmiany procedury karnej w kierunku kontradyktoryjności z jednoczesnym utrzymaniem równoległej zasady konsensualności. Prof. dr hab. Paweł Wiliński zauważył, że adwokatura oczekiwała odejścia od modelu procesu inkwizycyjnego na rzecz realizacji zasady kontradyktoryjności, która będzie jednak rodzić większy zakres obowiązków dla adwokatów i ich odpowiedzialności na postępowanie dowodowe. Dyskutowano także o etycznych ograniczeniach składania wniosków dowodowych oraz sformułowania i prowadzenia dowodów przez strony.

Konferencja zakończyła się koncertem kabaretu „Piwnica pod Baranami” z Krakowa, który odwiedził Wrocław na prośbę adw. Stanisława Kłysa, który uległ w tej mierze prośbie adw. Andrzeja Malickiego. Jak zwykle adwokaci, artyści kabaretu, a także obecni goście znaleźli wspólny język piękna, wrażliwości na los człowieka, co nie powinno być nam obojętne.

adw. Andrzej Malicki

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Zdjęcia: artysta fotografik Romuald Sołdek

Tagi: ORA, NRA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email