Dziekan Włodzimierz Łyczywek – będzie więcej szkoleń

03.07.2013

Stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej nie jest dla adw. Włodzimierza Łyczywka nowością – pełnił już tę funkcję w latach 1992-1998. Poniżej prezentujemy sylwetkę kolejnego nowo wybranego szefa izby adwokackiej.

Adw. Włodzimierz Łyczywek jest absolwentem I LO w Szczecinie, a studia prawnicze ukończył w Poznaniu. Pochodzi z rodziny o profilu prawniczym. Jego ojciec, Roman Łyczywek, był pierwszym w historii adwokatem w Szczecinie. Bronił m.in. w procesach politycznych w czasach PRL-u. W ślad za ojcem i dziadkiem, dzieci Włodzimierza Łyczywka również związały swoją karierę zawodową z prawem. Matka dziekana, Krystyna Łyczywek, jest natomiast cenioną publicystką i fotografką.

W przyszłym roku, adw. Włodzimierz Łyczywek będzie obchodził 40-lecie pracy zawodowej. Od wielu lat angażuje się w życie samorządu adwokackiego: obok wspomnianego już stanowiska dziekana izby szczecińskiej, w latach 1992-2004 oraz 2010-2013 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.

W swoim dossier może pochwalić się również funkcją senatora RP w latach 2005-2007 oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina. W wolnych chwilach pisze teksty dziennikarskie i komentarze polityczne. Chętnie udziela się w mediach komentując sprawy społeczno-polityczne.

- W moim planie na najbliższe trzy lata jest zintensyfikowanie kwestii szkoleń zawodowych – zarówno adwokackich jak i aplikanckich. Ostatnie, nienajlepsze wyniki egzaminu adwokackiego potwierdzają, że jest to sprawa istotnej wagi. Ponadto chciałbym rozwiązać problemu ośrodka wypoczynkowego w Niechorzu. – mówi adw. Włodzimierz Łyczywek.

15 czerwca br., podczas zgromadzenia izby szczecińskiej, adwokaci miejscowej palestry wybrali również prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, członków i zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej, a także delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Prezesem sądu dyscyplinarnego pozostała adw. Joanna Szałańska, a przewodniczącym komisji rewizyjnej – adw. Andrzej Marecki.

W skład Okręgowej Rady Adwokackiej weszli:  1. adw. Piotr Dobrołowicz – wicedziekan (ds. szkoleń zawodowych adwokatów), rzecznik prasowy


  2. adw. Wiesław Fafuła – wicedziekan (ds. osobowych)


  3. adw. Waldemar Juszczak – rzecznik dyscyplinarny


  4. adw. Mikołaj Kołecki – sekretarz


  5. adw. Krzysztof Ławrynowicz – zastępca sekretarza


  6. adw. Marcjusz Szczepański – skarbnik


  7. adw. Jacek Motyka – kierownik referatu skarg


  8. adw. Igor Frydrykiewicz – przewodniczący zespołu wizytatorów


  9. adw. Mirosław Łopatto – przewodniczący Komisji integracji środowiskowej


  10. adw. Zbigniew Wierzbiński – przewodniczący Komisji ds. szkolenia aplikantów adwokackich.


Tagi: ORA, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email