Działania młodych karnistów w obronie standardów

08.01.2016

Spotkanie Grupy Inicjatywnej Adwokatów Karnistów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem odbyło sie 8 grudnia ub.r. Głównym tematem rozmowy było podjęcie działań w zakresie zapewnienia szerszego prawa do obrony w procesie karnym, w szczególności na etapie zatrzymania. 

Uczestnicy spotkania poruszyli także kwestię wdrażania przez Polskę Europejskich dyrektyw dotyczących uprawnień procesowych. Dyrektywy nakreślają nowe standardy postępowań sądowych i tym samym otwierają nowe możliwości dla adwokatów. Mimo iż niektóre państwa członkowskie (w tym Polska) podjęły pewne kroki w celu wdrożenia Dyrektyw, to zarówno ustawodawstwo je implementujące, jak i codzienna praktyka mogą nie być zgodne z ich wymogami. Wiele wymogów Dyrektyw jest ponadto niejasnych, a interpretacja niektórych kluczowych postanowień wydaje się być przedmiotem sporu i wymaga interpretacji Trybunału Sprawiedliwości UE. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich miało na celu omówienie działań, jakie powinny być podjęte w celu usprawnienia procesu implementacji Dyrektyw.

To już kolejna inicjatywa Grupy Inicjatywnej Adwokatów Karnistów. 5 września 2015 roku w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyły się warsztaty, które miały na celu omówienie sytuacji dostępu do adwokata na etapie zatrzymania na komisariacie Policji, przesłuchania w Prokuraturze/CBŚ/CBA/ABW. Warsztaty były prowadzone na zasadzie "role playing", uczestnicy wcielali się w różne role (funkcjonariusza, zatrzymanego, rodziny zatrzymanego). Warsztaty były prowadzone m.in. przez adw. Mikołaja Pietrzaka, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Radosława Baszuka.

W kwietniu 2015 roku Grupa przygotowała przydatne i inspirujące dla pracy obrońcy zestawienie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczące zatrzymania przez policję i pomocy obrońcy. Materiały stanowiły tłumaczenie ostatniej wersji publikacji ETPCz zawierającej orzeczenia Trybunału, które zostały wydane do kwietnia 2015 roku. Zestawienie zostało wysłane do wszystkich Izb Adwokackich w Polsce.

Grupa Inicjatywna Adwokatów Karnistów powstała w styczniu 2015 roku z inicjatywy dr. Adama Bodnara. Inspiracją do powstania Grupy było międzynarodowe szkolenie organizowane przez Fair Trials International w listopadzie 2014 roku. 

adw. Sylwia Gregorczyk-Abram

Tagi: komisja,

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email