Dyskusja o deregulacji – relacja

13.02.2013

Prawnik humanista, a nie inżynier prawa –  to model któremu sprostać mają tak uczelnie jak i adwokatura. Słowa wypowiedziane przez adw. prof. Jana Widackiego napawają optymizmem.

25 stycznia 2013 r., na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła ogólnopolska konferencja naukowa pt: „Deregulacja zawodów prawniczych a spory wokół modelu prawnika w  Rzeczypospolitej Polskiej”, objęta patronatem przez dr. Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości.

Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej oraz Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, Krajowej Rady Notarialnej i Krajowej Rady Radców Prawnych.

Konferencja dotyczyła modelu studiów prawniczych w Polsce oraz zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie dostępu do zawodów prawniczych. Należy podkreślić, że była to pierwsza debata wokół deregulacji zawodów prawniczych, która odbyła się w gmachu uniwersyteckim, a mimo to skupiła wszystkie środowiska prawnicze. Z całą pewnością, takie spotkania nadają tym dyskusjom zdecydowanie szerszy wymiar. Prof. Włodzimierz Gromski, dziekan wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, zauważył, że to właśnie spotkania praktyków i teoretyków, przedstawicieli zawodów prawniczych, wykładowców akademickich i naukowców stwarzają szersze możliwości pochylenia się zarówno nad kwestią kształcenia młodzieży w Polsce, jak również nad późniejszą drogą młodych prawników do zawodów zaufania publicznego.

Część pierwsza konferencji obejmowała debatę nad modelem kształcenia prawniczego w Polsce między prof. Włodzimierzem Gromskim a adw. prof. Janem Widackim. Następnie przedstawiono poglądy na temat rządowego projektu zmian legislacyjnych przedstawicieli nauk prawnych i środowisk prawniczych. W dyskusji udział wziął m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Stanowiska rady ministrów bronił natomiast Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości. Wystąpienia z całą pewnością wzbudziły ogromne zainteresowanie słuchaczy, czego wyrazem były dyskusje na sali obrad oraz w kuluarach. Wrocławska konferencja stała się zatem istotną platformą wymiany myśli na temat edukacji prawniczej i przygotowania do wykonywania zawodów zaufania publicznego między światem nauki a praktykami prawa – w tym adwokaturą, która oczekuje kolejnych debat. Prof. Karol Kiczka, prorektora ds. nauki, uznał, że spotkanie to było jedynie „zaczątkiem”. Tworzenie modelu przyszłego prawnika i jego edukacja bez adwokatury nie daje gwarancji rzetelnego procesu – prawnik humanista, a nie inżynier prawa, to model któremu sprostać mają tak uczelnie jak i adwokatura. Słowa wypowiedziane przez adw. prof. Jana Widackiego napawają optymizmem. Obok adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, uczestnikami konferencji z ramienia adwokatury byli także członkowie Prezydium NRA w składzie adw. Małgorzata Gruszecka i adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, a także adw. Andrzej Malicki, dziekan ORA we Wrocławiu.

Intensywny dzień obrad został dopełniony przez spotkanie w ramach wrocławskiego Salonu Profesora Dudka. Salon został założony w 1996 r. przez prof. Józefa Dudka, wrocławskiego matematyka. Po jego śmierci w 2008 r. inicjatywa jest kontynuowana przez grono jego przyjaciół i współpracowników.

25 stycznia, gościem salonu był adw. prof. Jan Widacki, który w gremium przedstawicieli adwokatury, nauki i kultury, barwnie przedstawił problemy współczesnych stosunków polsko-litewskich. Spotkania takie pozwalają pokazać inne oblicze adwokatury, która żywo jest zainteresowana nie tylko kwestiami prawnymi, ale także aktualnymi problemami polskiej kultury i społeczeństwa. Adw. Jan Widacki był ambasadorem RP na Litwiew w latach 1992–1996. Jest zatem postacią nietuzinkową, a spotkanie z nim powinno zostać powtórzone, choćby dlatego, aby zaraził duchem swego doświadczenia, wiedzy i mądrości młodych adeptów zawodu adwokata.

adw. Małgorzata Gruszecka

członek Prezydium NRA

Tagi: NRA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email