Czy szkolenia legislatorów podnoszą jakość prawodawstwa?

12.12.2011

30 listopada w Warszawie odbyła się konferencja pt. „System szkolenia legislatorów jako element podnoszenia jakości procesu prawodawczego”, zorganizowana przez Rządowe Centrum Legislacji. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA.

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu zatytułowanego „Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej”. W ramach tego projektu przedstawiono wyniki oceny szkoleń, dla osób pracujących przy procesach legislacyjnych. Uczestnicy szkoleń wystawili wysoką ocenę zarówno samej idei projektu jak też merytorycznej zawartości szkoleń i ich przydatności w codziennej pracy.

Pan Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji uznał, że udoskonalenie i ujednolicanie technik legislacyjnych wpływa na efektywność postępowania prawodawczego. Zwrócił uwagę, że są dwa poglądy dotyczące sprawnego funkcjonowania zespołów zajmujących się legislacją. Zwolennicy pierwszego uważają, że w każdym departamencie merytorycznym powinny pracować osoby zajmujące się legislacją, które uczestniczyłyby w przygotowywaniu aktów prawnych. Zwolennicy drugiej opcji twierdzą, że specjaliści od tworzenia projektów legislacyjnych powinni być skupieni w jednym zespole organizacyjnym.

W konferencji uczestniczyła również Ewa Polkowska, szefowa Kancelarii Senatu i prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji, która poprowadziła panel dyskusyjny na temat: „Czy tworzenie systemu szkoleń dla legislatorów to element budowy nowej grupy zawodowej czy tylko wsparcie administracji w wykonywanych funkcjach prawodawczych?” W dyskusji padały głosy opowiadające się za ideą powstania nowej grupy zawodowej w profesji prawniczej, która zajmowałaby się wyłącznie tworzeniem aktów prawnych. Opinia ta wywołała jednak spore poruszenie. Przeciwnicy uważali, że jest to mało realistyczny pomysł, gdyż ograniczyłby rolę polityków w kształtowaniu przepisów prawnych, a co za tym idzie pomysł nie znalazłby poparcia w parlamencie. Przy okazji dyskusji na temat stworzenia nowego zawodu prawniczego poruszono kwestię deregulacji tychże zawodów. Adw. Krzysztof Komorowski przedstawił negatywną opinię NRA w tej sprawie uzasadniając ją interesem obywateli polskich „skazanych” w ten sposób na powierzenie ich spraw osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji, ubezpieczenia OC, nie podlegających jakimkolwiek zasadom deontologicznym, a tym samym sądownictwu dyscyplinarnym oraz,  co najważniejsze, zwolnionym z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Skutkiem takiej „deregulacji” byłoby narażenie obywateli na ewidentne szkody materialne, w większości przypadków nieodwracalne i niemożliwe do wyrównania.

Część uczestników konferencji podkreślała również brak wiedzy legislatorów na temat praktycznych skutków funkcjonowania przepisów, nad którymi pracowali (tzw. informacja postlegislacyjna). Adw. Krzysztof Komorowski zajął stanowisko w tej kwestii stwierdzając, że adwokaci na co dzień korzystają z przepisów prawnych i warto aby ich uwagi co do praktycznych zastosowań były uwzględniane przy projektach legislacyjnych. Zadeklarował gotowość współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej w tej kwestii.

Tagi: NRA, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email