Czy sędziowie poprą adwokatów w sprawie kpc?

30.07.2013

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do sędziego Stanisława Dąbrowskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, o rozważenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa nakłada na stronę obowiązek podawania numeru PESEL powoda w pismach wszczynających każdy rodzaj postępowania cywilnego, zaś na sąd, obowiązek ustalania z urzędu numerów PESEL pozwanych we wszelkich rodzajach postępowań sądowych. Wystąpienie Prezesa NRA poparł Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

czytaj: list Prezesa NRA

czytaj: pismo zarządu SSP Iustitia

Tagi: NRA, sąd, kodeks, trubunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email