Czy adwokatowi należy się zapłata po wypowiedzeniu pełnomocnictwa?

04.09.2013

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwróciło się do Komisji Etyki przy NRA o opinię w sprawie zasad rozliczania honorariów w przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa lub zlecenia.

Do samorządu adwokackiego często wpływają pisma klientów, którzy po wypowiedzeniu pełnomocnictwa oczekują od adwokata całkowitego zwrotu pobranego honorarium. Zdaniem Komisji Etyki ocena zasadności tego rodzaju roszczeń wymaga rozpatrzenia przyczyn oraz zakresu wypowiedzenia, jak też ustalenia, która ze stron oraz na jakim etapie dokonuje takiej czynności.

Ponadto podstawą do zwrotu całości lub części wynagrodzenia winno być również ustalenie jakie efekty zostały dotychczas osiągnięte, ile godzin adwokat przepracował nad opracowaniem dokumentów, podjętych czynności przedsądowych i działań procesowych oraz co z dotychczasowej pracy – w tym opracowanej koncepcji i obranej taktyki - może zostać w przyszłości wykorzystane.

Komisja zwraca uwagę na tendencję składania przez klientów skarg na adwokatów w celu wymuszenia zwrotu całego wynagrodzenia, jednak zauważa też, że zdarzają się naganne zachowania adwokatów, którzy – mimo wysokiego wynagrodzenia – odmawiają wykonywania zlecenia z należytą starannością i dbałością o interesy klientów w powierzonych im sprawach. Komisja zaleca, aby przy rozważaniu zwrotu wynagrodzenia brać pod uwagę powyższe kryteria, przy czym dominującym kryterium ma być każdorazowe uwzględnienie okoliczności konkretnej sprawy.

Czytaj opinię Komisji Etyki

Tagi: pełnomocnik, etyka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email