Co trapi aplikanta?

22.02.2012

„Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy”, pod takim hasłem odbędą się w dniach 9-11 marca 2012 r. w Augustowie I Ogólnopolskie Konfrontacje Aplikantów Adwokackich.

W spotkaniu udział wezmą aplikanci ze wszystkich izb adwokackich. Dyskusjom przysłuchiwać się będą dziekani okręgowych rad adwokackich.

Pierwszy panel poświęcony będzie organizacji aplikacji adwokackiej. Przyszli adwokaci rozmawiać będą o swoim statusie w samorządzie adwokackim oraz o swojej pozycji po uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej, a przed wpisaniem na listę adwokatów. W tej części dyskusja dotyczyć będzie również współczesnego modelu samorządu aplikanckiego oraz funduszu aplikanckiego.

Kolejna część poświęcona będzie wizerunkowi Adwokatury. Jaka jest rola adwokata poza salą sądową, w tym w mediach, jak ma wyglądać marketing adwokatów oraz co powinno świadczyć o marce adwokata.

Na koniec aplikanci dyskutować będą o przyszłości Adwokatury, jej miejscu na europejskim rynku usług prawniczych, ochronie etosu zawodowego, rozszerzeniu przymusu adwokackiego celem zapewnienia obywatelskiego prawa do sądu oraz o zmianie minimalnych stawek opłat za czynności adwokackie. Aplikanci poszukają alternatywnych źródeł finansowania pomocy prawnej udzielanej przez adwokata. Porozmawiają o roli adwokata jako mediatora, negocjatora, arbitra i audytora.

Konferencji towarzyszyć będą szkolenia. Poprowadzą je SSO Mirosław Trzaska oraz adw. Agnieszka Zemke-Górecka. Pierwszy wykład będzie na temat roli pełnomocnika procesowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zaś drugi dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Organizatorem konferencji, która odbędzie się w hotelu Oficerskim Yacht Club R.P. Pacific WDW  http://www.wdw.pl , jest komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Patronat nad spotkaniem objął adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Potwierdzenia udziału należy nadsyłać na adres sekretariat@nra.pl.

Czytaj program I Ogólnopolskich Konfrontacji Aplikantów Adwokackich:

 

Tagi: NRA, zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email