Chorwackie Dni Prawnicze

06.04.2016

Chorwackie Dni Prawnicze trwały od 16 do 17 marca w Zagrzebiu. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Zaproszenie wystosował prezes Chorwackiej Rady Adwokackiej adw. Robert Travas. Pierwszego dnia obchodów odbyło się spotkanie Prezesów Samorządów Adwokackich Centralnej i Środkowej Europy. Była to 6. edycja, do Zagrzebia przyjechali prezesi i wiceprezesi samorządów z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji i Słowenii.

Tematem tegorocznego spotkania były zagadnienia dotyczące: „Specyfiki i problemów na rynku usług prawnych poszczególnych państw centralnej i wschodniej Europy”. Adw. Ciemny, jako przedstawiciel polskiego samorządu zwięźle zrelacjonował specyfikę i aktualne problemy związane z polskim rynkiem usług prawniczych, widziane z perspektywy Adwokatury. Wskazał na specyfikę istnienia dwóch samorządów prawniczych: adwokatów i radców prawnych, których przedstawiciele działają na rynku usług prawniczych a którzy począwszy od lipca 2015 r. mają takie same uprawnienia do reprezentowania swoich klientów. Przyznał, że taka sytuacja może być i niekiedy jest trudna do zrozumienia przede wszystkich dla klientów i kolegów z zagranicy. Niemniej jednak istnienie dwóch odrębnych, w pełni uprawnionych do reprezentowania klientów, zawodów prawniczych ma swoje korzenie i racje w historii oraz tradycji wykonywania obu zawodów, a szczególnie w tradycji wykonywania zawodu adwokata.

Jako podstawowe problemy wykonywania zawodu adwokata na rynku usług prawniczych w Polsce, adw. Ciemny wskazał w szczególności na praktycznie nieograniczony dostęp do zawodów prawniczych tak adwokatów, jak i radców prawnych, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, że na rynku usług prawniczych mamy aktualnie około 45 tys. osób z pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu. Tymczasem w roku 2005 na tymże rynku, przy praktycznie tej samej liczebności ludności, tych podmiotów było łącznie około 21 tys. (adwokatów i radców prawnych). Taka sytuacja, być może dobra dla usługobiorców, prowadzi jednak także do pewnych negatywnych zjawisk, takich jak pauperyzacja środowiska, trudności z pozyskiwaniem klientów, trudności z otwieraniem kancelarii przez młodych adwokatów po egzaminie itp.

Adw. Ciemny wskazał także na inne problemy i zjawiska, jakie można zaobserwować na polskim rynku usług prawniczych. Chodzi w szczególności o  nowe modele biznesowe prowadzenia usług prawniczych, a w tym na bardzo ekspansywną działalność wszelkiego rodzaju kancelarii odszkodowawczych. Mecenas wspomniał o wpływie technologii informatycznych na rynek usług prawniczych, a w tym o prowadzenie działalności usługowej w internecie przez wirtualne kancelarie prawnicze czy w ogóle o możliwości uzyskiwania wzorów pism, porad prawnych czy konsultacji przez internet. Tymczasem w przeszłości wiedza prawnicza była zarezerwowana praktycznie tylko dla specjalistów.

Mówił także o tym, o czym często zapomina się oceniając kwestię rynku usług prawniczych w Polsce, a mianowicie, że w naszym kraju w przeciwieństwie do ustabilizowanych rynków zachodnich, nie ma pogłębionej tradycji korzystania z pomocy specjalistów z zakresu prawa i w tym zakresie istnieje ogromna potrzeba pracy także dla samorządów prawniczych, celem zmiany przyzwyczajeń i postaw obywateli naszego kraju.

Podczas dyskusji okazało się, że opis rynku usług prawniczych w Polsce jest bardzo zbliżony w zakresie obszaru pewnych problemów z opisem przedstawionym przez kolegów z krajów, w których dokonała się transformacja ustrojowa. Z kolei przedstawiciele samorządów z krajów takich, jak Austria czy Niemcy przestawili nieco inne problemy, jakie występują u nich na rynku usług prawniczych.

Ustalono, że następne spotkanie Prezesów Samorządów Adwokackich Centralnej i Środkowej Europy odbędzie się na Węgrzech na zaproszenie samorządu węgierskiego.

Dnia następnego, także w siedzibie chorwackiej Rady Adwokackiej, miała miejsce sesja pod nazwą „Chorwackie Dni Prawnicze” z udziałem adwokatów z tego kraju, przedstawicieli nauki, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, sądownictwa i parlamentu. W spotkaniu udział wzięli także goście z zagranicy, w tym przedstawiciele samorządów oraz takich organizacji międzynarodowych, jak UIA. W tym roku zasadniczym tematem dni prawniczych był „Dostęp do zawodów prawniczych”. Moderatorem dyskusji był adwokat Mladen Sucevic, który stoi na czele Prawniczej Akademii afiliowanej przy Chorwackiej Radzie Adwokackiej. Miał on też swoje wystąpienie na temat przystąpienia do zawodu adwokata w Chorwacji i modelu szkolenia przyszłych adwokatów w tym kraju. Referaty na ten temat wygłosiły także przedstawicielki samorządów adwokackich z Czech i Słowacji.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email