Centrum Mediacyjne przy NRA współorganizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Mediacji

19.07.2013

Ponad 140 mediatorów z całej Polski 16 lipca br. wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez ministerstwo sprawiedliwości, dotyczącym tegorocznych obchodów Dnia Mediacji. W spotkaniu nie zabrakło przedstawiciela Centrum Mediacyjnego przy NRA, które reprezentowała adw. Martyna Mierzejewska.

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w każdy trzeci czwartek października. W tym roku ministerstwo sprawiedliwości postanowiło, na wniosek m.in. Centrum Mediacyjnego przy NRA, zorganizować obchody, który trwałyby cały tydzień tj. w dniach od 14 do 18 października 2013 r.

Było to pierwsze tego typu spotkanie, na którym osoby zajmujące się na co dzień mediacją mogły wymienić swoje doświadczenia oraz podzielić się pomysłami związanymi z alternatywną metodą rozwiązywania sporów. W dyskusji udział wzięli również przedstawiciele instytucji państwowych i samorządów zaufania publicznego, które ministerstwo sprawiedliwości zaprosiło do współuczestniczenia przy obchodach m.in.: Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji, adwokatury, radców prawych i notariatu. - Głównym celem obchodów jest promowanie mediacji oraz szersze informowanie społeczeństwa o jej zasadach, a przede wszystkim o korzyściach z niej płynących – wskazała dr Marzena Kruk, naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Centrum Mediacyjne przy NRA, którego celem jest wspieranie i promocja mediacji w środowisku adwokackim, weźmie czynny udział w tegorocznych obchodach. Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum, zaoferowała nie tylko pomoc techniczną oraz osobową przy organizacji całego wydarzenia, ale i przedstawiała konkretne pomysły na zwiększenie zainteresowania mediacjami przez społeczeństwo m.in. stanowiska adwokatów-mediatorów w siedzibie każdego sądu okręgowego. Podkreślony został również fakt, że to zazwyczaj adwokat jest pierwszą osobą, która uświadamia klienta o istnieniu instytucji mediacji, tłumaczy jej zalety oraz całą procedurę. Adwokaci jako mediatorzy stają się w tym momencie propagatorami metody. Im więcej osób zostanie zachęconych by stosować mediację jako sposób na szybsze rozwiązanie konfliktu, tym więcej adwokatów będzie kierowało klientów do mediatorów, nie do sądów.

W trakcie kilkugodzinnej dyskusji uczestnicy spotkania zadeklarowali poparcie dla nowego pomysłu obchodów, obiecując jednocześnie swój aktywny udział w Tygodniu Mediacji. Równocześnie, korzystając z okazji obecności przedstawicieli ministerstwa podzielono się szeregiem ważnych opinii dotyczących promocji Mediacji, nie tylko w trakcie Międzynarodowego Dnia Mediacji, ale przez cały rok. Mediatorzy zwracali głównie uwagę, że znikoma część społeczeństwa wie czym jest mediacja. Zaniepokojenie budzi również: rzadkie stosowanie mediacji przez sędziów, brak aktualizacji list mediatorów w sądach okręgowych, brak kompleksowych rozwiązań systemowych oraz legislacyjnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy zwiększyć wysiłek wkładany w promocję mediacji nie tylko na szczeblu ogólnokrajowym, ale i przede wszystkich na szczeblu lokalnym. Niezwykle ważna jest również rola wyznaczonego sędziego-koordynatora, który zajmuje się synchronizacją wszelkich działań związanych z promocją mediacji w danym sądzie. Jako przykład idealnej współpracy na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat mediacji podano funkcjonowanie od kilkunastu miesięcy tzn. Saloników Mediacyjnych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Zwrócono także uwagę na konieczność organizowania szkoleń i seminariów dotyczących alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów zarówno dla sędziów, jak i aplikantów czy studentów prawa.

Kolejne spotkanie mediatorów odbędzie się już we wrześniu. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że tego rodzaju spotkania są potrzebne i powinny odbywać się regularnie, co spotkało się z życzliwym przyjęciem Ministerstwa.

Adw. Martyna Mierzejewska

mediator zawodowy z Centrum Mediacyjnego przy NRA

Tagi: NRA, ministerstwo, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email