CCBE zaniepokojone sytuacją prawników na Ukrainie

12.03.2014

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy odpowiedziała na pismo prezesa NRA, w którym prosił on w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej o zajęcie przez CCBE stanowiska dotyczącego drastycznego łamania praw człowieka na Ukrainie.

Prezydent CCBE Aldo Bulgarelli informuje, że europejska Rada wysłała list do Rady Adwokatów Ukrainy (UAU), zapewniając o swoim  wsparciu, szczególnie dla środowiska adwokackiego.  Pismo zawiera też ubolewanie z powodu śmiertelnych ofiar starć w Kijowie. CCBE wyraziło nadzieję, że polityczne zmiany nie wpłyną na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie i na pracę samych adwokatów. Zadeklarowało jednocześnie gotowość niesienia  pomocy środowisku adwokackiemu Ukrainy, jeśli się o nią zwróci.

CCBE przypomina, że skupia się zwykle na problemach środowiska adwokackiego, w ubiegłym roku sporządziła raport o ukraińskiej Radzie Adwokackiej i planuje kolejny  w najbliższym czasie. Zapewnia też, że będzie monitorować sytuację prawników na Ukrainie.

Zobacz list CCBE

Zobacz list CCBE do Rady Adwokackiej na Ukrainie

Zobacz pismo adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA

Tagi: NRA, pomoc, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email