Aplikanci adwokaccy odbędą praktyki w sądach i prokuraturach

30.11.2012

Naczelna Rada Adwokacka podpisała z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2013 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Zajęcia prowadzone przez sędziów, prokuratorów oraz referendarzy sądowych będą miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

Podobnie jak w latach ubiegłych aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych teorii i pół roku zajęć praktycznych – pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w prokuraturze.

Nowością w tym roku będzie możliwość odbywania praktyk również w sądach apelacyjnych.

Aplikanci poznają tajniki organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury, jak też zasady sporządzania protokołów rozpraw i innych posiedzeń sądowych oraz alternatywnych form utrwalania przebiegu rozpraw. W ramach praktycznych ćwiczeń będą obserwować pracę m.in. sądowych wydziałów cywilnych, karnych i gospodarczych, zapoznają się z czynnościami sekretariatu sądów i prokuratur, obiegiem dokumentów w sądzie, udziałem prokuratora w postępowaniu sądowym oraz z wybranymi decyzjami wszczęcia lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, przebiegiem postępowania przygotowawczego i formami jego zakończenia.

 Czytaj porozumienie:

Tagi: NRA, aplikacja, sąd, prokurator

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email