Apel 17 prezesów samorządów do premier Ewy Kopacz

07.08.2015

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego wystosowali wspólnie apel do premier Ewy Kopacz, będący sprzeciwem wobec podejmowanych ostatnio w pośpiechu i ze szkodą dla zasady tworzenia dobrego prawa działań legislacyjnych oraz prośbą o działania naprawcze. Pod apelem podpisał się m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego zwracają uwagę na projekt ustawy o Policji, którego zapisy dają upoważneinie Policji, ABW, AW, CBA i innym służbom oraz organom kontroli skarbowej w kwestiach związanych z kontrolą operacyjną, w tym także w zakresie danych telekomunikacyjnych.

Poddają też uwadze premier Ewie Kopacz ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

"Przedstawiając trzy przykłady złego działania rządzących, zwracamy się do Pani Premier o podjęcie działań naprawczych, które usuną opisane nieprawidłowości" - czytamy w apelu, podpisanym przez 17 prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego.


(czytaj apel samorządów)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email