Apel do MS w sprawie zaległych należności ze strony sądów

23.03.2020

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela - zwrócił się do ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro - o podjęcie działań w celu spowodowania wypłaty zaległych należności przez sądy dla adwokatów z tytułu wypełnianych przez nich funkcji pełnomocników lub obrońców wyznaczonych z urzędu.

Prezes NRA tłumaczy, że rzesza adwokatów oczekuje na wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu przez okres sięgający kilku miesięcy, a w obliczu ograniczenia aktywności sądów można oczekiwać, że problem ten ulegnie nasileniu. Prezes Trela dodaje, że intencją wystąpienia nie jest uzyskanie na rzecz członków samorządu zawodowego ponadnormatywnych świadczeń, lecz świadczeń im należnych i zalegających w czasie.

czytaj pismo Prezesa NRA do MS

Tagi: ministerstwo, urzędówki, sąd, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email