Apel Adwokatury - prośba o poparcie postulatu

28.07.2015

"Żądamy urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez nas pomoc prawną tak, aby były zgodne ze standardami rynkowymi i stanowiły uczciwe wynagrodzenie za naszą pracę" - ten postulat Naczelnej Rady Adwokackiej można poprzeć za pośrednictwem strony www.apeladwokatury.pl. Prośbę o wsparcie postulatu podpisał adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. 

Szanowni Państwo,


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 21 lipca br. zdecydowało się zaprzestać negocjacji z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną w sprawach z wyboru oraz z urzędu - stawek, które od trzynastu lat nie były waloryzowane. Decyzja Prezydium NRA została spowodowana lekceważeniem postulatów Adwokatury, a prowadzone przez miesiąc rozmowy tkwiły w martwym punkcie. Teraz warunkiem powrotu do rozmów jest przygotowanie przez Ministerstwo projektów rozporządzeń wychodzących naprzeciw postulatom Adwokatury.

Uważamy też, że trzeba o nich ustawicznie przypominać. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie poparcia dla postulatu Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest on bardzo prosty:

Żądamy urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez nas pomoc prawną tak, aby były zgodne ze standardami rynkowymi i stanowiły uczciwe wynagrodzenie za naszą pracę.

Swoje poparcie można wyrazić na stronie www.apeladwokatury.pl do czego serdecznie Państwa namawiam.

Z poważaniem

adw. Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email