Adwokatura za tworzeniem ustaw w zgodzie z Konwencją

06.02.2014

Inicjatywę Ministra Spraw Zagranicznych mającą zapewnić zgodność polskich ustaw ze standardami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności poparła Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Przewodniczący tej Komisji, adw. Mikołaj Pietrzak, przesłał w tej sprawie list na ręce Justyny Chrzanowskiej, pełnomocnik MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zapewnił o jednoznacznym poparciu Komisji i Rady dla proponowanych przez MSZ rozwiązań i postulatów w sprawie modyfikacji przebiegu procesu legislacyjnego, tak by projekty aktów prawnych podlegały ocenie z punktu widzenia ich zgodności z Konwencją.

„Pragnę także zadeklarować gotowość udzielenia Pani i Ministrowi Spraw Zagranicznych wszelkiego wsparcia w zakresie prowadzenia publicznej debaty w sprawie proponowanych przez MSZ działań, a także wdrażania instytucjonalnych rozwiązań mających na celu zapewnienie jak najdalej idącej zgodności polskiego ustawodawstwa ze standardami ochrony praw człowieka wynikającymi zarówno z przepisów Konwencji, jak i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jak i działaniami mającymi na celu efektywne wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu” – czytamy w liście podpisanym przez adw. Pietrzaka.

 

Zobacz treść listu

Tagi: człowieka, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email