Adwokatura Polska solidarna z Ukrainą

19.02.2014

Naczelna Rada Adwokacka solidaryzuje się ze społeczeństwem ukraińskim i popiera jego aspiracje demokratyczne. W uchwale jednoznacznie potępia działania państwowych organów Ukrainy, łamiące Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

NRA zdecydowanie opowiada się przeciwko wszelkim nieuzasadnionym i niewspółmiernym przypadkom użycia siły w stosunku do uczestników i obserwatorów protestów organizowanych na Ukrainie, które miały miejsce w szczególności na kijowskim Placu Niepodległości. Rada podkreśla, że udokumentowane przypadki brutalnych pobić i poniżającego traktowania demonstrantów przez funkcjonariuszy stanowią rażące naruszenie praw człowieka, które nie może być usprawiedliwione żadnymi okolicznościami.

W uchwale przypomina się również, że na władzy państwowej ciąży obowiązek zbadania wszystkich przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. NRA wskazuje na potrzebę przeprowadzenia rzetelnych śledztw, zwłaszcza w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób biorących udział w antyrządowych demonstracjach oraz zapewnienia realnego prawa do obrony osobom, w stosunku do których toczą się postępowania związane z ich udziałem w protestach.

NRA wielokrotnie już apelowała o poszanowanie praw człowieka i prawa do obrony na Ukrainie. Do sytuacji z ostatnich miesięcy  odnosiły się także Okręgowe Rady Adwokackie m.in. w Katowicach.

Uchwała zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ambasadorowi Ukrainy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz do Stowarzyszenia Adwokatów Ukraińskich.

W podobnym tonie jest list otwarty adw. Jarosława Szczepaniaka, członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Apeluje on do NRA i okręgowych rad adwokackich o podjęcie uchwał  potępiających próby siłowego zakończenia pokojowych protestów obywateli Ukrainy oraz naruszania swobód obywatelskich. Postuluje też utworzenie delegacji przedstawicieli Palestry Polskiej, która uda się do Kijowa, by jako obserwator wydarzeń na Majdanie przekazała informacje o przypadkach łamania wolności człowieka.             

Zobacz uchwałę NRA

Zobacz list adw. Szczepaniaka

Zobacz pismo NRA z grudnia 2013 r.

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email