Adwokat odpowiada podwójnie - artykuł

07.02.2017

Adwokat podlega szerszej odpowiedzialności zawodowej niż przeciętny obywatel. Postępowanie dyscyplinarne jest dla niego dodatkowym obciążeniem - podkreślają adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w artykule, który ukazał się dziś na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Jednocześnie bowiem może toczyć się przeciwko adwokatowi postępowanie karne czy cywilne w prokuraturze lub sądzie powszechnym oraz w sądzie samorządowym.

Nie ma co ukrywać, że łamanie prawa i bulwersujące zachowania członków palestry zdarzają się, zapewne nie rzadziej i nie częściej niż u reprezentantów innych zawodów. Różnica polega jednak na tym, że zawód adwokata to zawód zaufania publicznego, zatem i etyczne wymagania wobec adwokatów są większe. W eliminacji patologii ma pomóc sprawnie działający samorządowy rzecznik dyscyplinarny i sąd dyscyplinarny. - napisali autorzy.

(czytaj artykuł)

(czytaj artykuł na stronie DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email