Adwokat dobrym kandydatem na sędziego

09.11.2012

- Spośród innych zawodów prawniczych to właśnie adwokaci dysponują największym, najbardziej wszechstronnym doświadczeniem sali sądowej. – pisze adw. Krzysztof Boszko, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, w artykule pt. By „sądzić” znaczyło „wymierzać sprawiedliwość”, który opublikowała gazeta Rzeczpospolita.

W artykule, adw. Krzysztof Boszko, podkreśla, że adwokaci są niezwykle wartościowymi kandydatami do stanu sędziowskiego. – Wymogi formalne dotyczące nieskazitelności charakteru, pełni praw publicznych, wykształcenia, odbycia aplikacji, zdania egzaminu zawodowego przewidziane w art. 65 prawa o adwokaturze, jakie pełnić musi kandydat na adwokata, nie odbiegają istotnie od podstawowych wymogów art. 61 prawa o ustroju sądów powszechnych. – zauważa sekretarz NRA.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądownictwa oraz prawo o ustroju sądów powszechnych umożliwiają przedstawicielom samorządów prawniczych uczestniczenie w pracach nad wyłanianiem nowych sędziów. Adw. Krzysztof Boszko brał udział w posiedzeniach wielu zespołów KRS. Swoje spostrzeżenia i propozycje zmian w celu usprawnienia instytucji sędziego przestawia dzisiaj na łamach Rzeczpospolitej.

Czytaj: artykuł adw. Krzysztof Boszko

Tagi: NRA, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email