Adwokaci źle oceniają propozycje stawek za „urzędówki”

13.01.2012

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie odniosła się do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Projekt zakłada wprowadzenie jednolitej, ryczałtowej stawki 120 złotych za prowadzenie sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Obecnie obowiązuje wynagrodzenie zależne od wartości przedmiotu sporu.

Minister Sprawiedliwości, ustalając wysokość stawek minimalnych za czynności adwokackie i za czynności radców prawnych, musi mieć na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. – czytamy w uchwale NRA z 11 stycznia 2012 r.

Odnosząc się do uzasadnienia projektu, w którym stwierdzono, że nakład pracy pełnomocnika procesowego w tego typu sprawach był niższy niż przeciętny, gdyż były to sprawy proste, NRA powołała się na sondę przeprowadzoną na stronie adwokatura.pl  Z badań wynika, że 94% adwokatów uważa, że sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania wymagają przeciętnego lub wyższego nakładu pracy. Tylko 4% respondentów uznało, że wymagają one mniejszego wysiłku.

W uchwale zwrócono również uwagę na wysokość samej stawki. NRA uważa, że wynagrodzenie na takim poziomie nie pozwoli na uzyskanie zwrotu rzeczywistych, rynkowych wydatków koniecznych do prowadzenia sprawy. – To w oczywisty sposób ogranicza dostęp do pomocy prawnej. – argumentują przedstawiciele samorządu adwokackiego.  – Koszty pomocy prawnej z urzędu przerzucane są na adwokatów i radców prawnych. I to nawet w tych sprawach, w których, dzięki staraniom adwokata z urzędu, powód uzyska odszkodowanie idące w dziesiątki tysięcy złotych. – tłumaczą adwokaci.

NRA w podobny sposób oceniła analogiczny projekt rozporządzenia dotyczący stawek dla  radców prawnych.

czytaj uchwałę nr 63/2012

czytaj projekt rozporządzenia

Tagi: NRA, ministerstwo, stawka, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email