Adwokaci z Izraela w ORA w Warszawie

10.04.2013

9 kwietnia 2013 r. polscy adwokaci spotkali się z delegacją z Izraela.

Polską Palestrę reprezentowali, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Ziemisław Gintowt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. zagranicznych NRA oraz członkowie tej komisji : adw. Małgorzata Supera i Michał Synoradzki.

- Spotykamy się w przeddzień okrągłej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 r. to jedna z najważniejszych dat w historii narodu żydowskiego, ale i polskiego. Ta nierówna walka z góry była skazana na przegraną. Stała się jednak dowodem na niezłomność ludzkiego ducha i godności ważniejszej niż śmierć. – powiedział prezes Andrzej Zwara.

Dzień przed spotkaniem, goście z Izreala brali udział w „Marszu Żywych”, który corocznie odbywa się na terenie byłego obozu hitlerowskiego „Auschwitz-Birkenau” w Oświęcimiu. Dlatego też, spotkanie było okazją do kontynuacji refleksyjnej wymiany poglądów i odczuć dotyczących tragicznych wydarzeń II Wojny Światowej. Reprezentanci izraelskiej adwokatury wskazywali na swoje polskie korzenie i przywiązanie do polskiej tradycji.

Adw. Shosh Shacham, przewodnicząca delegacji, w podziękowaniu za miłe przyjęcie i słowa wsparcia, wręczyła polskim adwokatom upominki. Podkreślała znaczenie tej wizyty w budowaniu pozytywnej relacji pomiędzy adwokaturą polską i izraelską oraz istotę wzajemnego wpływu światopoglądowego obu kultur.

Tagi: ORA, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email