Adwokaci świętowali 30-lecie ustawy Prawo o adwokaturze

05.06.2012

Premierą filmu dokumentalnego o adw. Marii Budzanowskiej oraz wręczeniem odznaczeń Ministra Sprawiedliwości za działalność pro bono adwokaci uczcili jubileusz 30-lecia ustawy Prawo o adwokaturze. Gala odbyła się 2 czerwca w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 24 izb adwokackich oraz goście z instytucji publicznych m.in. min. Krzysztof Łaszkiewicz z Kancelarii Prezydenta RP, min. Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Józef Medyk, zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Wojciech Hermeliński i Stanisław Rymar, a także przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, samorządów zawodów zaufania publicznego oraz uczelni wyższych.

Tego dnia min. Michał Królikowski wręczył medale resortowe za działalność pro bono. Otrzymali je: adw. Roman Kołodziejski z izby adwokackiej w Radomiu, adw. Bogumił Jopkiewicz oraz adw. Jerzy Zięba z izby adwokackiej w Kielcach, adw. Dariusz Wojnar  i adw. Szymon Byczko z izby adwokackiej w Łodzi, adw. Anna Bogucka-Skowrońska z izby adwokackiej Koszalinie, adw. Wojciech Mądrzycki z izby adwokackiej w Częstochowie, adw. Leon Karaczun z izby adwokackiej w Białymstoku, oraz adw. Anna Ślęzak i adw. Sławomir Krześ z izby adwokackiej we Wrocławiu. Szczególnie wzruszające były momenty odebrania nagrody przez 98-letniego adw. Romana Kołodziejskiego oraz adw. Bogumiła Jopkiewicza, który mimo utraty wzroku prowadzi kancelarię adwokacką i od wielu lat angażuje się w pomoc pro bono. Dziękując za medal mecenas Jopkiewicz oświadczył, że w tym roku planuje przejść na emeryturę, ale nie zamierza rezygnować z bezpłatnej pomocy prawnej dla najbardziej potrzebujących.

Podczas uroczystości adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wręczył również odznaczenia samorządowe „Adwokatura Zasłużonym”. W ten sposób wyróżniono adw. Seweryna Plebanka z izby adwokackiej w Opolu, adw. Marka Olejnika i adw. Jerzego Lachowicza z izby adwokackiej w Wałbrzychu. W imieniu mecenasa Lachowicza odznakę odebrał adw. Wojciech Biegański dziekan ORA w Wałbrzychu.

Atrakcją wieczoru okazała się premierowa emisja filmu dokumentalnego - „Pod presją” - o adw. Marii Budzanowskiej, prezes NRA w latach 1983-85, jednej z autorek ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 roku. Krótkie wprowadzenie do projektu „Nestorzy Adwokatury Polskiej” oraz do filmu wygłosiła adw. dr Monika Strus-Wołos. Już w trakcie emisji niektóre sceny nagradzano brawami, a po zakończeniu filmu wybuchła owacja na stojąco. Na gali obecny był reżyser filmu – Michał Ostatkiewicz, którego krótkie wystąpienie po filmie goście nagrodzili gromkimi brawami. Głos zabrała także bratanica Marii Budzanowskiej – Teresa Budzanowska, która podziękowała Naczelnej Radzie Adwokackiej za pielęgnowanie pamięci o „Maryli”.

Galę poprowadziła Agata Młynarska, która urzekła gości dedykując im tekst Wojciecha Młynarskiego „O inteligencji”. Prowadząca odczytała również listy gratulacyjne od Stanisława Dąbrowskiego, I prezesa Sądu Najwyższego oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. Muzycznie spotkanie umilił zespół SupersonicQuartett.

Organizatorem i autorką scenariusza tego wydarzenia była adw. dr Monika Strus-Wołos, przewodnicząca Komisji ds. wizerunku zewnętrznego i działalności pro bono. Organizatorem wykonawczym natomiast była firma Perfect PR.

Ustawa Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r., chociaż przyjęta podczas stanu wojennego, wprowadziła wiele liberalnych zasad wykonywania zawodu adwokata, dając tym samym adwokatom sporą niezależność wobec władzy.

Podczas zwołanego ad hoc Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów, który odbył się w dniach 3-4 stycznia 1981 r. w Poznaniu, powołano specjalną komisję legislacyjną do opracowania projektu ustawy o adwokaturze. Projekt powstał w rekordowo szybkim tempie – w ciągu miesiąca wstępną wersję przestawiono Prezydium NRA. Następnie z inicjatywą ustawodawczą w Sejmie wystąpiło pięciu posłów adwokatów, w tym adw. Maria Budzanowska. Ustawa weszła w życie 1 października 1982 r.

Nowoprzyjęty akt prawny przede wszystkim wskazywał, że organizacja adwokatury oparta jest na samorządzie zawodowym. Samorząd miał dbać o zapewnienie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury, reprezentować i chronić jej prawa, sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu, dbać o przestrzeganie zasad etycznych oraz prowadzić doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich.

Ustawa przywróciła funkcjonujący przed wojną organ władzy, jakim był Krajowy Zjazd Adwokatury, nadając mu uprawnienia wyborcze i kontrolne. To właśnie KZA miał decydować o kierunkach działania samorządu, wybierać prezesa NRA i członków organów adwokatury. Również w roku 1982 przywrócono sądownictwo dyscyplinarne adwokatury, zastępując dotychczasowe komisje dyscyplinarne. Istotny był także zapis, że izbę adwokacką stanowią nie tylko adwokaci, ale też aplikanci adwokaccy. Ustawa wprowadzała zasadę wpisu na listę adwokatów po ukończeniu czteroletniej aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu zawodowego. Ważnym elementem nowego prawa był także zapis w rocie przysięgi adwokackiej o obowiązku ochrony praw i wolności obywatelskich.

W tym roku adwokatura obchodzi również rocznicę osiemdziesięciolecie ujednolicenia ustroju adwokatury w Polsce (1932 r.). Ponad dziesięć lat od odzyskania niepodległości adwokaci polscy czekali na spójny akt prawny obejmujący ziemie 3 zaborów. Jednym z głównych walorów tego ujednolicenia ustroju adwokatury, była możliwość wykonywania zawodu na terenie całej Rzeczypospolitej.

Zagadnieniom obydwu rocznic poświęcono najnowszy numer Palestry. Z tej okazji do pisma dołączona jest płyta dvd, na której znajdują się wywiady z nestorami adwokatury: adw. Elżbietą Gajdowską-Agacką, adw. Andrzejem Bąkowskim, adw. Jerzym Chmurą, adw. Zbigniewem Dyką, adw. Czesławem Jaworskim, adw. Andrzejem Rościszewskim, adw. Krystyną Skolecką-Kona, adw. Anną Sobocińską-Lorenc oraz adw. Jackiem Taylorem. Wywiady zrealizowano w ramach projektu „Nestorzy Adwokatury Polskiej” prowadzonego przez Komisję ds. wizerunku zewnętrznego i działalności pro bono.zobacz slajdy zaprezentowane podczas Gali

 

 

 

Tagi: Palestra, NRA, komisja, prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email