Adwokaci spotkali się z nowym Ministrem Sprawiedliwości

08.12.2011

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej spotkali się 7 grudnia z Jarosławem Gowinem, nowym szefem resortu sprawiedliwości.

Adwokaci przedstawili ministrowi propozycje związane z nowym projektem ustawy Prawo o adwokaturze, nad którym obecnie pracuje NRA. Ministra Gowina interesowały kwestie związane aplikacją adwokacką i jej aspektami organizacyjnymi, a także zagadnienia dotyczące przepływu między zawodami adwokata i sędziego. Rozmowy dotyczyły też procesu legislacyjnego oraz rygorów formalnych w procedurze cywilnej. Podczas spotkania przedstawiciele palestry przekazali ministrowi dokument dotyczący dostępu do zawodów prawniczych (zobacz treść dokumentu).

W spotkaniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wiceprezesi – adw. Jacek Trela i adw. Zenon Marciniak, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, adw. dr Monika Strus-Wołos, członek prezydium NRA, dziekani okręgowych rad adwokackich: adw. Bogusław Owsianik, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Witold Pospiech, dziekan ORA w Częstochowie, adw. Jerzy Glanc, dziekan ORA w Gdańsku, adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, adw. Jan Kuklewicz, dziekan ORA w Krakowie, adw. Ziemisław Gintowt, dziekan ORA w Warszawie, a także adw. Andrzej Malicki, dziekan ORA we Wrocławiu. W delegacji znaleźli się również adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA oraz prof. Maciej Gutowski, przewodniczący zespołu ds. opracowania zmian w ustawie Prawo o adwokaturze.

Tagi: NRA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email