Adwokaci i sędziowie o kondycji sądownictwa gospodaczego

23.05.2014

16 maja 2014 w warszawskim Sądzie Okręgowym odbyło się spotkanie kierownictwa Wydziałów Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej.

Celem spotkania było wzajemne przedstawienie postrzegania sądownictwa gospodarczego i analiza zagadnień problematycznych, które w ocenie pełnomocników wpływają na postrzeganie sądownictwa gospodarczego przez przedsiębiorców.

Przedstawiciele NRA wskazali na rolę jaką w skali ogólnopolskiej pełni warszawski Sąd Okręgowy i jego wydziały gospodarcze. Potwierdziła to sędzia Ewa Malinowska mówiąc, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpływają sprawy z całej Polski, a głos adwokatów spoza Warszawy również jest cenny i bardzo pożądany. W ocenie sądu i NRA jest szereg zagadnień, które są wyłącznie natury technicznej, a które powodują uciążliwości dla przedsiębiorców.

W trakcie rozmowy zidentyfikowano zarówno problemy natury technicznej jak i te, które wymagają zmian legislacyjnych.

Sędziowie wskazywali na rażące dysproporcje w obciążeniu sędziów wydziałów gospodarczych w Warszawie w przeciwieństwie do sędziów wydziałów gospodarczych w innych sądach. Dane są bezwzględne i obciążenie sędziów w Warszawie jest kilku a nawet kilkunastokrotnie wyższe. Nie sprzyja to szybkości rozstrzygnięć.

Z kolei przedstawiciele NRA wskazywali na opinie przedsiębiorców i adwokatów. Adwokaci i strony narzekają między innymi na odległe terminy, pojawiające się utrudnienia w dostępie do akt, utrudniony kontakt telefoniczny z sądem, brak informacji o opóźnieniu rozprawy, czas oczekiwania na opinie biegłych i bardzo duże problemy z zaparkowaniem samochodu w rejonie sądu na ul. Czerniakowskiej.  Z kolei sędziowie wskazywali że dosyć często pozwy przygotowywane są chaotycznie, ich konstrukcja często utrudnia wyłapanie wniosków dowodowych i szybkie planowanie czynności. Sędziowie wskazywali, że częstym niedopatrzeniem ze strony przedsiębiorców jak też ich pełnomocników jest formułowanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia w treści uzasadnienia, co uniemożliwia szybką identyfikację pilnych postulatów. Sędziowie prosili też o zachęcanie adwokatów, aby do pozwu w dołączali płytę CD z zapisem treści pozwu w plikach Word, co będzie bardzo przydatne do przygotowania nakazu, szczególnie gdy jest dużo dat odsetkowych.

Z obu stron padły deklaracje współpracy w eliminowaniu wszelkich utrudnień. Ustalono, że NRA powoła roboczy kilkuosobowy zespół, który zbierze opinie adwokatów z Warszawy i całej Polski. Zostanie sporządzona dłuższa lista spostrzeżeń i wspólnie z dedykowanym zespołem Sądu Okręgowego będziemy rozstrzygali jak wskazane utrudnienia eliminować. W trakcie spotkania padły też deklaracje wspólnych inicjatyw np. przygotowanie wspólnej ulotki firmowanej przez Sąd Okręgowi, NRA i KIRP, zachęcającej przedsiębiorców do dokładnego sporządzania pozwów, tak, aby ich treść zawierała kluczowe argumenty i dowody, jak też załączniki (co okazuje się nie być regułą).

Ze strony kierownictwa Sądu na spotkanie przybyli: sędzia Ewa Malinowska, wiceprezes Sądu Okręgowego,  Dorota Ludwiniak, dyrektor Sądu Okręgowego, Maria Zgiet-Zawadzka, przewodnicząca XVI Wydziału Gospodarczego, Andrzej Turliński, przewodniczący XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Maciej Kruszyński, Przewodniczący XX Wydziału Gospodarczego, Wiktor Piber, przewodniczący XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, Agnieszka Owczarewicz, Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego, SSO Katarzyna Kisiel – z XXVI Wydziału Gospodarczego oraz Anna Janas - wiceprezes Sądu Rejonowego dla Miasta st. Warszawy.

Z ramienia Prezydium NRA w spotkaniu udział wzięli adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA

Tagi: NRA, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email