Adwokaci i politycy PSL o deregulacji

28.02.2013

27 lutego przedstawiciele władz adwokatury spotkali się z Januszem Piechocińskim, wicepremierem i ministrem gospodarki, Eugeniuszem Grzeszczakiem, wicemarszałkiem sejmu oraz prezydium klubu parlamentarnego PSL i członkami komisji nadzwyczajnej PSL.

W dyskusji, która miała miejsce w siedzibie Sejmu RP, Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

Ustawodawca otrzymuje liczne głosy sprzeciwu co do kształtu deregulacji planowanej przez resort sprawiedliwości. Dlatego rozmowy poświęcono pracom legislacyjnym komisji nadzwyczajnej, która rozpatruje projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących niektóre zawody.

Adwokaci podziękowali politykom PSL za zaangażowanie w sprawy ważne dla wymiaru sprawiedliwości. Zwrócili uwagę, że coraz częściej zauważalna jest w obszarze wymiaru sprawiedliwości tendencja do forsowania zasad wolnego rynku w miejsce zdobywania wiedzy, która powinna być podstawą dopuszczającą do aktywności na tym rynku.

Przykładem jest projekt rządowy dotyczący deregulacji, który przewiduje skrócenie pozaaplikacyjnej drogi dojścia do zawodu z 5 do 3 lat. Tym samym będzie to czas równy odbyciu aplikacji adwokackiej. Takie zrównanie czasowe wymienionych sposobów dostępu do egzaminu zawodowego obniża rangę nauki.

Politycy PSL zadeklarowali wsparcie w dążeniu adwokatury do zbudowania właściwego ustawowego modelu dostępu do zawodu adwokata, z uwzględnieniem bezpieczeństwa interesów obywateli korzystających z pomocy prawnej.

Tagi: NRA, deregulacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email