Adwokaci bliżej uprawnień do korzystania z elektronicznej wyszukiwarki KW

14.06.2013

13 czerwca 2013 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji uwzględniła zgłoszony przez adwokata Rafała Dębowskiego, działającego z upoważnienia Prezydium NRA, postulat zmiany ustawy o księgach wieczystych, którego istotą jest rozszerzenie o adwokatów oraz radców prawnych kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z wyszukiwarki elektronicznych ksiąg wieczystych.

Poprawkę przejął jako własną senator Aleksander Pociej. Jeśli zmiana utrzyma się w procesie legislacyjnym, a szanse na to – zważywszy na poparcie zasadności zmiany przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości czy przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – są duże, to nasze środowisko zawodowe wzbogaci się o ważne narzędzie pracy, zwiększające bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jak słusznie podkreślał senator Pociej, nie ma żadnego uzasadnienia by radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, realizujący podobne zadania ustawowe co adwokaci i radcowie prawni, mieli większe prawa w procesie cywilnym niż inni jego uczestnicy.

Oczywiście dostęp podlegał będzie kontroli i realizowany będzie w granicach ustawowych celów adwokatury, by nie dochodziło do nadużyć i niezgodnego z prawem wykorzystywania wyszukiwarki. I to co ważne: nie byłoby tego sukcesu bez adwokat Mirosławy Pietkiewicz. To kolejny dowód, że wspólna, zespołowa praca przedstawicieli adwokatury, podobnie jak w sprawie noweli KPC dotyczącej PESEL, przyniosła pozytywne efekty, stanowiące realizację postulatów wyrażonych Uchwałą nr 75/2012 z dnia 2 czerwca 2012r. Z uwagą będziemy śledzić dalsze losy tej ustawy.

Tagi: NRA, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email