Adwokaci będą współtworzyć procedury elektronicznej komunikacji w postępowaniach sądowych

05.09.2013

2 września br. odbyło się spotkanie adwokatów oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie prac nad projektem wprowadzenia metod komunikacji elektronicznej w procedurach sądowych. Obie strony deklarują wolę współpracy w przygotowaniu projektów zmian procedur sądowych.

Adwokaci przedstawili swoje robocze propozycje dotyczące cyfryzacji postępowań: karnego, cywilnego oraz sądowoadministracyjnego, zakładające między innymi możliwość składania pism w postaci elektronicznej za pomocą platformy E-PUAP, doręczania elektronicznego korespondencji przez sąd oraz elektronicznego przeglądania akt postępowania. Delegacji adwokatów przewodniczył adw. Bartosz Grohman, członek NRA, a w jej składzie znaleźli się: adw. Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk oraz adw. Michał Szpakowski. Ze strony ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli: Marcin Piechocki, doradca Ministra Sprawiedliwości oraz Marcin Waląg, szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości.

Inicjatywa ma związek ze skierowanym pod auspicjami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji projektem nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, obejmującym między innymi wprowadzenie tych zmian do procedury sądowoadministracyjnej.

- Poglądy Adwokatury oraz urzędników odpowiedzialnych za zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości okazują się zasadniczo zbieżne – nie uciekniemy od cyfryzacji postępowań sądowych. Naszym zdaniem przyczynią się one znacznie do przyśpieszenia toku procesu oraz odciążenia zarówno stron (oraz ich pełnomocników) jak i pracowników sądownictwa. – twierdzi adw. Michał Szpakowski. – Jednocześnie zwróciliśmy uwagę na fakt, że obecnie przygotowywana nowelizacja p.p.s.a. pomija w ogóle rolę pełnomocników procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz potrzeby praktyki. Projekt nie wypowiada się w kwestiach takich jak sposób elektronicznego poświadczania przez adwokata za zgodność z oryginałem dokumentów w postaci papierowej i przedkładania ich sądowi, czy też posługiwanie się dokumentem urzędowym wydanym przez sąd w postaci cyfrowej w postępowaniach, które jeszcze nie są dostosowane do cyfrowego obrotu prawnego. Być może wynika to z faktu, że projekt nie został skierowany do zaopiniowania przez Naczelną Radę Adwokacką ani też inne organy samorządów zawodowych zrzeszające profesjonalnych pełnomocników uprawnionych do działania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. – dodaje adwokat.

Ministerstwo pracuje również nad wprowadzeniem cyfrowych sposobów komunikacji pomiędzy sądami a uczestnikami postępowań również w pozostałych procedurach: karnej oraz cywilnej. – Wydaje się, że wprowadzenie elementów cyfrowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest dobrym początkiem do sprawdzenia tych regulacji w praktyce. Dużo większe wyzwania stawia cyfryzacja postępowania karnego i cywilnego – mówi adw. Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk. – Przykładowo, trudno sobie wyobrazić, że bez odpowiednich instrumentów walidacyjnych lub procedur przenoszenia wyroków lub postanowień wydanych w postaci cyfrowej na postać tradycyjną, taki dokument urzędowy mógłby stanowić podstawę do wszczęcia karnego postępowania wykonawczego czy też cywilnego postępowania egzekucyjnego. – tłumaczy pani mecenas.

Wystąpienie Adwokatury zostało przez Ministerstwo przyjęte z dużym zadowoleniem. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wspiera inicjatywę.

- Ministerstwo chce się wsłuchiwać w głos praktyki. Ustaliliśmy, że po zapoznaniu się z założeniami nowych projektów utworzymy połączony zespół do spraw pracy nad cyfryzacją postępowań sądowych i łącznie wypracujemy odpowiednie projekty. Ze strony Ministerstwa dostaliśmy zapewnienie, że nasz głos, jako praktyków, jest zawsze mile widziany i będzie wzięty pod uwagę. – konkluduje spotkanie adw. Bartosz Grohman.

Czytaj projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Tagi: NRA, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email