Adwokaci apelują o wstrzymanie prac nad ustawą o TK

05.07.2016

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 5 lipca 2016 r. przekazało  Marszałkowi Sejmu RP stanowisko w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Adwokaci zwracają się z prośbą o rozważenie wstrzymania prac nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o projekcie jest wpisane w porządek obrad obecnego posiedzenia Sejmu.

W piśmie do Marszałka Marka Kuchcińskiego adwokaci piszą, że ewentualne uchwalenie ustawy nie stwarza dobrych podstaw do zażegnania konfliktu politycznego, bowiem opiera się w części na regulacjach, które można kwestionować z punktu widzenia konstytucyjnej zasady trójpodziału władz. Przyjęte w projekcie rozwiązania mogą wywołać też wątpliwości z perspektywy efektywnej ochrony praw i wolności jednostki.

Prezydium NRA podkreśla też, że projekt został negatywnie oceniony przez środowiska prawnicze oraz organizacje pozarządowe.

- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się z prośbą  o rozważenie wstrzymania dalszych prac legislacyjnych nad projektem tej ustawy (…) zwraca się do Pana Marszałka o przeprowadzenie rzetelnych i efektywnych konsultacji publicznych nad projektem ustawy oraz o uwzględnienie opinii przedstawianych przez środowiska prawnicze i społeczeństwo obywatelskie – czytamy w piśmie.

Adwokaci przypominają również, że proces stanowienia prawa powinien uwzględniać przeprowadzenie transparentnych i szerokich konsultacji z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami powołanymi z mocy ustawy do ochrony praworządności, praw i wolności człowieka.

Czytaj stanowisko

 

Tagi: trybunał, legislacja, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email