Adwokaci apelują do ETPCz o uzasadnianie decyzji o odrzucaniu skarg

18.11.2013

Adwokaci występujący przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odnotowali w ostatnim czasie, że Trybunał z dużo większą częstotliwością niż wcześniej podejmuje decyzje o uznaniu wniesionej skargi za niedopuszczalną, bez wskazania konkretnej przesłanki i okoliczności takiego stwierdzenia. Naczelna Rada Adwokacka skierowała w tej sprawie pismo do Deana Spielmanna, przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

W piśmie, które podpisali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA adwokaci piszą, iż rozumieją, że ze względu na rosnącą liczbę skarg, Trybunał musi dysponować narzędziami służącymi sprawnemu procedowaniu, w tym eliminowaniu skarg formalnie wadliwych lub z innych przyczyn niedopuszczalnych. Niemniej nie usprawiedliwia i nie powinno zwalniać z obowiązku zamieszczania choćby krótkiego uzasadnienia decyzji o stwierdzeniu niedopuszczalności skargi.  - Decyzje wydawane na podstawie art. 27 Konwencji winny być podejmowane przy zachowaniu jak najdalej idącej transparentności, dającej Skarżącym poczucie pewności, że ich skarga została w sposób wyczerpujący rozpatrzona. – czytamy. Adwokaci tłumaczą też, że uzasadnienie przyczyny takiej decyzji byłby znaczącą informacją dla skarżących i ich pełnomocników jakie skargi nie spełniają wymogów proceduralnych.

- Przyjęcie takiej polityki postępowania przez Trybunał przyczyniłoby się w znacznym stopniu do poprawy odbioru orzeczeń, utrwalenia szacunku, jakim cieszy się Trybunał, jak i – pomimo początkowego dodatkowego nakładu pracy – w dłuższej perspektywie poprawienia jakości składanych skarg, i co za tym idzie sprawności działania Trybunału. – tłumaczą adwokaci.

Czytaj pismo do Deana Spielmanna, przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

czytaj pismo w wersji angielskiej 

Tagi: sąd, UE, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email