Adw. Wojciech Sadowski prezesem Sądu Polubownego

25.10.2013

Dr Wojeciech Sadowski – adwokat z wieloletnim doświadczeniem na arenie zarówno krajowej jak i międzynarodowej – został powołany na stanowisko sędziego Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej.

Wojciech Sadowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i członkiem izby adwokackiej w Warszawie. W 2009 r. obronił rozprawę naukową pt. „Zastosowania zasady rei iudicatae w arbitrażu inwestycyjnym” i uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2002-2005 był asystentem w Katedrze Prawa Europejskiego, natomiast w okresie 2005-2013 –  asystentem, a następnie adiunktem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jest autorem blisko trzydziestu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i arbitrażu.

W latach 2001-2010 współpracował z międzynarodową kancelarią Hogan & Hartson. Od 2010 r. jest partnerem w kancelarii K&L Gates Jamka sp.k. Prowadzi praktykę adwokacką w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych. Jest również członkiem globalnej praktyki w zakresie prawa ochrony inwestycji zagranicznych w międzynarodowej kancelarii K&L Gates LLP.

Adw. dr Wojciech Sadowski był wielokrotnie wyróżniany w dziedzinie postępowań arbitrażowych przez międzynarodowe rankingi usług prawniczych, takie jak Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz Best Lawyers.

Na stanowisko sędziego Sądu Polubownego został powołany postanowieniem adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podstawowym zadaniem Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej jest zdefiniowanie jego miejsca i roli na obecnej mapie sądów polubownych w Polsce oraz w Europie. Naturalną rolą, do której Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej wydaje się predestynowany, jest rozwiązywanie sporów związanych z wykonywaniem zawodu adwokata, takich jak spory związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klientów, a także spory wynikające ze stosunku spółki oraz innych stosunków prawnych tworzących ramy współpracy pomiędzy adwokatami lub adwokatami i radcami prawnymi w Polsce. - Zadaniem stojącym przed władzami Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej jest propagowanie Sądu jako podstawowego forum rozwiązywania tego rodzaju sporów. W dalszej perspektywie, celem takim powinno być poszerzanie spektrum sporów rozwiązywanych w ramach Sądu na inne spory związane z wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. – uważa nowy prezes Wojciech Sadowski. 

Tagi: sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email