Adw. Piotr Kardas został profesorem zwyczajnym

30.06.2014

Adw. Piotr Kardas odebrał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. Przysługuje mu teraz tytuł profesora nauk prawnych.

Uroczystość odbyła się 30 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Razem z adw. prof. Kardasem nominacje otrzymało 57 innych osób - nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nauki i sztuki.

W uroczystości wzięli udział Stanisław Koziej, szef BBN  i doradcy Prezydenta RP.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczącym Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, profesorem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zaś od 2008 Arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie. Od 2001 r. łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich, jest wykładowcą na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów i adwokatów.

W 2013 r. otrzymał nagrodę "Złoty Paragraf", w kategorii najlepszy adwokat. Wyróżnienie „Dziennika Gazety Prawnej” przyznawane jest osobom, które w ciągu minionego roku wywarły największy wpływ na jakość naszego prawa i kondycję wymiaru sprawiedliwości. W uzasadnieniu kapituła napisała: Jeden z najwybitniejszych polskich karnistów, który nie zamyka się tylko w tej jednej dziedzinie prawa. Świadczą o tym chociażby doskonałe komentarze do przepisów karnych kodeksu spółek handlowych, których profesor jest autorem. Jest przewodniczącym komisji legislacyjnej przy NRA, która aktywnie włącza się w pracę nad obecnie procedowaną nowelizacją kodeksu postępowania karnego. W marcu 2013 roku profesor został powołany do rady programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Panu Mecenasowi serdecznie gratulujemy!

 

fot. Wojciech Olkuśnik, fotograf Prezydenta RP

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email