Adw. Mikołaj Pietrzak laureatem Złotego Paragrafu

15.04.2014

Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, został 15 kwietnia uhonorowany Złotym Paragrafem. To już 20. edycja nagrody Dziennika Gazety Prawnej, przyznawanej osobom, które w ciągu minionego roku wywarły największy wpływ na jakość naszego prawa i kondycję wymiaru sprawiedliwości.

Złoty Paragraf przyznawany jest w kilku kategoriach, adw. Pietrzaka wyróżniono jako„najlepszego adwokata”. W uzasadnieniu Kapituła podkreśliła zasługi laureata w ochronie praw i wolności człowieka. Wielokrotnie w zdecydowany sposób, nie oglądając się na skutki, jakie może to wywołać w szerszym odbiorze, sprzeciwiał się wprowadzaniu w przepisach zmian, które mogłyby naruszać prawa człowieka. Tak było np. podczas prac nad tzw. lex Trynkiewicz, która pozwala na izolację cierpiących na zaburzenia psychiczne niebezpiecznych przestępców. Mówił wówczas: „Nie można karać nikogo, nawet najpotworniejszego zbrodniarza, za ten sam czyn dwa razy. Nawet takiego, jak zabójca czterech chłopców Mariusz Trynkiewicz”.

- Przyjmuję tę nagrodę jako nagrodę dla wszystkich adwokatów – powiedział adw. Pietrzak. – Kapituła uzasadniła swój wybór, wskazując na walkę o standardy w respektowaniu praw i wolności jednostki. Myślę, że taką walkę toczą wszyscy adwokaci w Polsce, stając codziennie przed sądami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi, przed organami władzy publicznej. Dlatego  przyjmuję tę nagrodę jako wyraz wzmocnienia silnej, autonomicznej Adwokatury.

Adw. Pietrzak podziękował też Komisji Praw Człowieka przy NRA, której jest przewodniczącym. - Jestem przekonany, że nie otrzymałbym tej nagrody, gdyby nie wsparcie i ciężka  praca wszystkich członków Komisji. Nagroda ta będzie stanowiła zachętę do dalszej ciężkiej pracy - zapewnił.

Złoty Paragraf przyznawany jest najwybitniejszym przedstawicielom zawodów prawniczych - sędziom, adwokatom, prokuratorom oraz radcom prawnym. Osobom odważnym w życiu publicznym i zawodowym. Złoty Paragraf otrzymali również: pełen skład Sądu Najwyższego w kategorii „najlepszy sędzia”; prokurator Zbigniew Grześkowiak w kategorii „najlepszy prokurator”; Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego  Komisji Nadzoru Finansowego w kategorii „za działania na rzecz prawa i gospodarki”; Maciej Bobrowicz, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w kategorii „najlepszy radca  prawny”.

Z okazji jubileuszowej, 20. edycji, Kapituła postanowiła przyznać dwie nagrody specjalne, które otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Zoll - Złoty Paragraf dla  prawnika  20-lecia oraz Małgorzata Polak i Szczepan Piotrowski - zostali oni uhonorowani nagrodą specjalną dla ławników.

Laureatami ubiegłych lat byli m.in: prof. Tadeusz Zieliński, Zofia Romaszewska, prof. Marek Safjan, sędzia Jerzy Stępień, prof. Leon Kieres, prof. Roman Hauser, Grażyna Kopińska, prof. Adam Zieliński, prof. Ewa Łętowska, dr Irena Lipowicz i prof. Andrzej Zoll. W ubiegłym roku nagrodę otrzymali m.in. Teresa Liszcz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, adw. Piotr Kardas i prokurator Bogdan Szegda.

W tym roku Kapituła podjęła decyzję, by nie przyznawać nagrody Bona lex, którą ustanowiono, by promować najlepsze rozwiązania legislacyjne, sprzyjające rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce.


Nagrodę Dziennika Gazety Prawnej Złoty Paragraf przyznaje Kapituła w składzie: Jadwiga Sztabińska, przewodnicząca, redaktor naczelna DGP; adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej; Krzysztof Bień, redaktor naczelny serwisu Obserwatorfinansowy.pl; Marek Biernacki, minister sprawiedliwości; Antoni Górski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; Lech Paprzycki, prezes Izby Karnej SN, p.o. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Aleksander Proksa, dyrektor Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego; Teresa Romer, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; Andrzej Semeret, prokurator generalny

 

Tagi: człowieka, nagroda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email