Adw. Mikołaj Pietrzak laureatem nagrody im. E. Wende

20.12.2013

Do grona takich osobistości jak: adw. Stanisław Mikke, adw. Jacek Taylor, prof. Adam Rotfeld dołączył adw. Mikołaj Pietrzak, odbierając nagrodę im. Edwarda Wende. 

Nagrodę wręczono 19 grudnia w redakcji Rzeczpospolitej. Laudację wygłosił prof. Marek Safjan, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. – W Polsce coraz bardziej brakuje autorytetów. Jak tlenu do życia potrzebujemy dobrych przykładów ludzi, którzy są w stanie wyjść poza osobisty interes – mówił prof. Safjan.

W uroczystości uczestniczył adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Gratulując laureatowi powiedział, że mec. Pietrzak posiada wrodzoną busolę, która zawsze jest skierowana na ochronę praw człowieka.

Adw. Mikołaj Pietrzak, od 2010 roku jest przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy NRA, jest również członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego posiada również certyfikat Cambridge University Certificate in English and European Law. Zawód adwokata wykonuje od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań lustracyjnych oraz związanych z postępowaniem przed Instytutem Pamięci Narodowej. Uczestniczy w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Greenpeace Polska. Jako przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA organizuje liczne konferencje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i skutecznością w realizacji konferencyjnych wniosków.

Nagroda im. adw. Edwarda Wendego przyznana została w tym roku po raz dziesiąty. Wyróżnia się nią osoby zaangażowanym w działalność publiczną, za krzewienie i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz za działania mające na celu rozwój dorobku prawnego i umacnianie demokracji. Dotychczasowymi laureatami nagrody są: Jan Rokita, prof. Witold Kulesza, prof. Irena Lipowicz, prof. Marek Safjan, adw. Jacek Taylor, adw. Marek A. Nowicki prof. Stanisław Waltoś oraz adw. Stanisław Mikke oraz prof. Adam Rotfeld. Wyróżnienie przyznaje kapituła nagrody, w skład której wchodzą m.in. rodzina mec. Wendego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, prof. Władysław Bartoszewski, Czesław Bielecki, red. Ewa Usowicz oraz laureaci lat ubiegłych.

Czytaj: werdykt - laudacja

Tagi: człowieka, nagroda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email