Adw. Jan Maciaszek - pierwszy polski prezydent Bydgoszczy

19.01.2018

98 lat temu adw. Jan Maciaszek (1876-1932) został pierwszym polskim prezydentem Bydgoszczy po powrocie tego miasta do macierzy. 

Zanim adw. Maciaszek trafił do Bydgoszczy, która nie była jego rodzinnym miastem, przeszedł chlubną drogę patrioty walczącego o niepodległość ojczyzny. W 1918 r. wziął czynny udział w powstaniu wielkopolskim. 

W październiku 1919 roku Jan Maciaszek został skierowany do Bydgoszczy, by zająć stanowisko pełnomocnika polskiego przy jeszcze niemieckim Magistracie bydgoskim. 14 stycznia 1920 r. Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej ustanowiło Maciaszka Komisarzem Generalnym na miasto Bydgoszcz, odpowiedzialnym za przejęcie przez Polskę miasta. Uroczysty akt przejęcia władzy i powrotu Bydgoszczy do granic II Rzeczypospolitej miał miejsce wieczorem 19 stycznia. Klucze miasta przekazywał Maciaszkowi burmistrz bydgoski Hugo Wolff. Do historii przeszły słowa Jana Maciaszka, skierowane do mieszkańców niemieckich: "Polska nie ma najmniejszego powodu nie zastosowywać względem swych nowych obywateli zasady tolerancji, które do najpiękniejszych zalet naszych dawnych dziejów należą, o czem przede wszystkim założenie naszego miasta świadczy. Oby się miasto i jego mieszkańcy pod nowemi rządami zawsze czuło jak najszczęśliwiej, aby miasto nasze doszło do największego rozkwitu. Tak nam dopomóż Bóg!”

Następnego dnia, 20 stycznia 1920 roku, Jan Maciaszek rozpoczął faktyczne urzędowanie w mieście jako komisaryczny prezydent miasta Bydgoszczy. Tego też dnia na Stary Rynek miasta wkroczyły wojska polskie. 

Za prezydentury Jana Maciaszka do granic administracyjnych Bydgoszczy włączono 18 gmin podmiejskich, w większości zamieszkanych przez Polaków. Prezydent rozpoczął budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na przedmieściach, dbał o budowę i rozwój szkolnictwa polskiego, angażował się w sprawy Teatru Miejskiego. W czerwcu 1921 r. w mieście doszło do zamieszek, wywołanych niezadowoleniem z powodu bezrobocia i braków zaopatrzeniowych. Tłum wtargnął do budynku ratusza, Maciaszka wyciągnięto siłą na zewnątrz i poturbowano. Prezydent zrezygnował ze swojej funkcji, ale nie opuścił miasta. 

Pracował do swojej śmierci w Bydgoszczy, prowadząc praktykę adwokacką.

Zmarł po ciężkiej chorobie 10 stycznia 1932 roku. Pochowany został na bydgoskim cmentarzu Nowofarnym, jego pogrzeb zgromadził tysiące mieszkańców Bydgoszczy.

Tagi: sylwetki, 100-lecia Adwokatury

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email