Adw. Jacek Trela: w podziękowaniu dr. Adamowi Bodnarowi

15.09.2020

Kadencja dr. hab. Adama Bodnara to czas wzorowej współpracy adwokatury i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wspólnie podejmowaliśmy wysiłki w obronie praw jednostki. - napisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie, który ukazał się 15 września 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".

Konstytucja w art. 208 ust. 1 mówi, że rzecznik praw obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Można śmiało powiedzieć, że rzecznik to szczególny rodzaj adwokata.

Adwokatura zaś to szczególny rodzaj rzecznika, bo zgodnie z art. 1. ust. 1 prawa o adwokaturze powołana jest nie tylko do udzielania pomocy prawnej, ale też do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

(czytaj felieton na stronie Rzeczpospolitej)

Tagi: felieton, RPO

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email