Adw. Jacek Trela: Anarchizacja nasza powszechna - felieton

07.01.2020

Ustawa dyscyplinująca sędziów nie jest początkiem walki z sędziami. To raczej apogeum kilkuletniego już konfliktu - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes NRA. Jego felieton ukazał się 7 stycznia na łamach "Rzeczpospolitej".

Nawiązując do tezy o "anarchizacji środowiska sędziowskiego", prezes NRA pyta: "Czy zatem sędzia, sprawując kontrolę instancyjną nad orzeczeniami sądu pierwszej instancji i sprawdzając prawidłowość powołania na urząd sędziego, który wydał wyrok w pierwszej instancji, jest anarchistą? Przeciwnie, on dba o porządek prawny i o prawa obywateli."

(czytaj felieton)

Tagi: felieton, prezes NRA, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email