Adw. Dębowski: ogromne komplikacje z doręczeniami

22.03.2016

Nieodebranie w terminie przesyłki może skutkować nawet przegraniem procesu - ostrzega adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Udzielił on wywiadu red. Annie Krzyżanowskiej w związku z wygraniem przez Pocztę Polską przetargu na doręczenia korespondencji sądowej. Wywiad ukazał się na stronach Dziennika Gazety Prawnej 22 marca.

Adw. Dębowski mówi m.in.: Poczta Polska uważnie przeanalizowała przepisy, w tym znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2015 r. nr 82, poz. 887). Najpewniej ta analiza doprowadziła operatora do wniosku, że od 1 lipca 2015 r. odbiór korespondencji sądowej w sprawach karnych w placówce pocztowej powinien być dokonywany jedynie osobiście przez adresata lub jego przedstawiciela ustawowego. Z grona osób uprawnionych do tego odbioru nowela wykreśliła bowiem pełnomocników adresatów. To zaś spowodowało ogromne komplikacje. Od początku marca w większości placówek pocztowych osoby upoważnione przez obrońców, zazwyczaj aplikanci czy pracownicy sekretariatu, nie mogą odebrać awizowanej korespondencji z sądów karnych.

Zachęcamy do lektury całego wywiadu.

(czytaj wywiad)

(czytaj na stronie DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email