25 lat temu Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka

19.01.2018

Dziś, 19 stycznia, przypada 25. rocznica ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W ramach obchodów rocznicy Komisja Praw Człowieka przy NRA organizuje turniej sądowy Moot Court. 

19 stycznia 1993 r. w Radzie Europy w Strasburgu zostały złożone przez polskie władze dokumenty ratyfikujące Konwencję. W marcu 1993 r. rząd polski złożył deklarację, w której uznał kompetencje ówczesnych organów Konwencji do rozpoznawania skarg indywidualnych przeciwko Polsce. Od tego czasu do Trybunału w Strasburgu wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy skarg do rozpoznania. Przez okres 25 lat Trybunał Praw Człowieka zajmował się wieloma istotnymi problemami w Polsce na tle konwencyjnych standardów.

Wyroki przeciwko Polsce dotyczyły przede wszystkim problemów o charakterze systemowym m.in przewlekłości postępowań sądowych w sprawach cywilnych i karnych, zbyt długiego stosowania tymczasowego aresztowania, przeludnienia w zakładach karnych, braku adekwatnej opieki medycznej w aresztach i zakładach karnych. Stwierdzone przez Trybunał naruszenia Konwencji przez władze polskie dotyczyły także złamania zakazu tortur, poniżającego traktowania przez policję i przez strażników więziennych, naruszenia prawa do życia i braku efektywnego śledztwa dotyczącego wyjaśnienia okoliczności śmierci, naruszenia prawa do życia prywatnego i rodzinnego, naruszenia praw reprodukcyjnych kobiet, prawa do swobody wypowiedzi i wolności zgromadzania się, naruszenia prawa własności oraz zasad rzetelnego procesu.

Europejska Konwencja Praw Człowieka weszła w życie 3 września 1953 roku. Aktualnie stronami Konwencji jest 47 państw członkowskich Rady Europy. Strasburski mechanizm ochrony praw człowieka wraz z prawem wniesienia skargi indywidualnej do Trybunału pozostaje nadal jedynym sądem międzynarodowym, do którego, po spełnieniu określonych warunków, ma dostęp każdy pokrzywdzony naruszeniem praw człowieka.

W ramach obchodów 25-lecia ratyfikacji Konwencji przez Polskę, Komisja Praw Człowieka przy NRA zorganizuje dla aplikantów adwokackich na terenie całego kraju Moot Court – turniej sądowy, polegający na symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Turniej Moot Court składać będzie się z dwóch kolejnych etapów: pisemnego, w którym osoby uczestniczące przygotowują skargę do ETPCz oraz ustnego - symulacji rozprawy przed ETPCz.

Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie praktycznych umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji i Protokołach dodatkowych oraz reprezentacji skarżących przed ETPCz.


Tagi: prawa człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email