10 grudnia - Europejski Dzień Prawnika

24.11.2014

10 grudnia obchodzić będziemy Europejski Dzień Prawnika. Z tej okazji Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych organizują konferencję nt. retencji danych telekomunikacyjnych, a także lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które poprowadzą adwokaci i radcy  prawni.Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tego dnia obchodzić będziemy również światowy Dzień Praw Człowieka.

W Polsce obchody organizowane są wspólnie przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych – samorządy te bowiem występują razem na forum europejskim, jako jedna polska delegacja w CCBE. W ramach obchodów odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencja nt. retencji danych telekomunikacyjnych, dotyczyć ona będzie tego jak wykorzystywane są te dane przez organy państwowe oraz reperkusji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. w sprawie K 23/11.

Konferencja została podzielona na dwa panele. W pierwszym prelegentami będą Piotr Kosmaty, prokurator okręgowy z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Piotr Niemczyk, wykładowca akademicki na kierunkach związanych z bezpieczeństwem m.in. na Uniwersytecie Warszawskim; sędzia Igor Tuleya i adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. W drugim panelu prelekcje wygłoszą prof. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, dr Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych i Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do poniedziałku (do końca dnia) na adres: info@nra.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

Tego też dnia adwokaci i radcowie prawni odwiedzą ponad 180 szkół ponadpodstawowych, by przeprowadzić lekcje na temat podstaw prawa i zawodu prawnika. Prawnicy mówić będą także o zagrożeniach, z jakimi młodzież może się spotkać na co dzień, o problemach związanych z korzystaniem z Internetu, o tajemnicy zawodowej i zobowiązaniach etycznych polskich prawników.

 

(zobacz zaproszenie)

  

Tagi: człowieka, NRA, radca prawny, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email