10 grudnia Europejski Dzień Prawnika

08.12.2014

Konferencja o retencji danych w Sejmie oraz spotkania z prawnikami (adwokatami i radcami prawnymi) w ok. 250 szkołach ponadpodstawowych odbędą się 10 grudnia w ramach polskich obchodów Europejskiego Dnia Prawnika. Organizacją wydarzenia zajęły się wspólnie Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tegorocznym tematem Europejskiego Dnia Prawnika jest w całej Europie retencja danych telekomunikacyjnych. Tego dnia obchodzić będziemy również Światowy Dzień Praw Człowieka.

 

Polskie obchody Europejskiego Dnia Prawnika mają na celu podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, poczynając od najmłodszych obywateli (stąd lekcje w szkołach), a kończąc na dorosłych. Dla tych drugich przeznaczona jest konferencja nt. retencji danych telekomunikacyjnych. Odbędzie się ona w Sali Kolumnowej Sejmu i zgromadzi sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, którzy mówić będą o prawnych aspektach ochrony prywatności obywateli, z uwzględnieniem przydatności danych retencyjnych w zwalczaniu przestępczości.

 

- Retencja danych to ważny i trudny temat, który jako adwokaci już podejmowaliśmy – mówi adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Nasz samorząd zorganizował w roku 2011 konferencję, na której przedstawiliśmy raport, przedstawiający niepokojący poziom inwigilacji polskich obywateli przez  organy ścigania. Podczas konferencji 10 grudnia w Sejmie będziemy rozmawiać, co od tamtego czasu zmieniło się w tym temacie.

 

Ubiegłoroczne rewelacje Edwarda Snowdena w sprawie masowego śledzenia danych elektronicznych i podsłuchiwania komunikacji między obywatelami przez rządy niektórych państw zaalarmowały Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), reprezentującą ponad milion prawników europejskich –mówi r.pr. Maria Ślązak, Prezydent CCBE i Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych - Tego typu działania naruszają prawa podstawowe obywateli zagwarantowane w artykułach 7 (prawo do prywatności) i 8 (prawo do ochrony danych osobowych) Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w artykule 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka. Dodatkowo śledzenie danych przekazywanych między obywatelami i ich prawnikami narusza tajemnicę zawodową i prawo do równości stron w postępowaniach sądowych, a tym samym prawo do rzetelnego procesu, potwierdzonego artykułem 6 Konwencji i artykułem 47 Karty. Chcąc zwrócić uwagę opinii publicznej na zagrożenia dla praw obywateli, CCBE postanowiło poświęcić pierwszą edycję Europejskiego Dnia Prawnika zagadnieniom retencji danych, jednocześnie wybierając symbolicznie 10 grudnia na to święto, czyli dzień, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, załączamy jej program. Prosimy o akredytację pod adresem press@nra.pl

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja Dziennik Gazeta Prawna.

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej                 Centrum Prasowe Krajowej Rady Radców Prawnych

tel. 22 505 25 23, 663 22 30 99                                            tel. 22 319 56 10, 512 945 289

email: biuro.prasowe@nra.pl                                              email:centrum.prasowe@kirp.pl

 

(zobacz zaproszenie na konferencję)

 

(zobacz plakat)

Tagi: NRA, radca prawny, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email