WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

UIA

Union Internationale des Avocats / International Association of Lawyers. UIA zrzesza prawników indywidualnych, adwokatury, także federacje i stowarzyszenia prawnicze - w sumie około dwóch milionów prawników z ponad 120 krajów. Jest organizacją wielojęzyczną i wielokulturową, jedyną międzynarodową organizacją prawników, która przyjęła francuski, angielski i hiszpański jako języki robocze. Jest zaangażowana w obronę prawników, którzy mogą być pod presją lub zagrożeniem w dowolnym miejscu na świecie, poprzez lobbing i działania rzecznicze. Często wypowiada się również przeciwko przeszkodom w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i prawnie ustanowionym stowarzyszeniom adwokackim. Misja UIA, którą relizuje od 1971 r., to m.in. promowanie podstawowych zasad zawodu prawnika na całym świecie, w szczególności niezależności i wolności; przyczynianie się do ustanowienia międzynarodowego porządku prawnego opartego na zasadzie sprawiedliwości między narodami, poprzez prawo i na rzecz pokoju; Obecnie UIA broni zawodu prawnika i zachęca do nawiązywania kontaktów międzynarodowych, współpracy i zrozumienia wśród prawników z uwzględnieniem ich różnorodności kulturowej i zawodowej. Dwa cele leżą u podstaw działań UIA: promowanie podstawowych zasad zawodu prawnika i przyczynianie się do podnoszenia poziomu profesjonalizmu wśród swoich członków poprzez wymianę informacji i szkolenia, seminaria etc.

 

www.uianet.org

 

List prezesa UIA do Ministra Sprawiedliwości ws sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce lipiec 2019

Uchwała 7. Światowego Kongresu przeciwko karze śmierci 

UIA zaniepokojona sytuacją tureckich prawników - oświadczenie

 

Szkolenia i konferencje

 

Kalendarium wydarzeń UIA na 2020 r.

Kongres UIA w Luksemburgu 6-10 listopada 2019

Zaproszenie do wydarzeń organizowanych przez UIA w czerwcu i wrześniu 2019 r.

Rezolucja UIA "Podstawowe zasady zawodu prawniczego" 30 października 2018 r.

Wiosenne seminaria UIA

UIA zaprasza na seminaria w styczniu i lutym 2019 r.

UIA o obecnych wyzwaniach dla adwokatów 

Kalendarium wydarzeń organizowanych przez UIA na 2019 rok

26. Światowe Forum Centrów Mediacyjnych (UIA World Forum of Mediation Centres) odbędzie się 8-9 marca 2019 r. w Zurychu

Zaproszenie do międzynarodowego konkursu z zakresu praw człowieka

UIA zaprasza na 62.  Kongres, który w tym roku odbędzie się w dniach 30 października – 3 listopada 2018 r. w Porto (Portugalia)

UIA: szkolenia z umiejętności miękkich i prawa mody (czytaj więcej)

Kalendarium wydarzeń UIA na rok 2018 (czytaj więcej)

UIA zaprasza w czerwcu 2018 r. na Forum Centrów Mediacji i kurs języka (czytaj więcej)

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych UIA w Poznaniu 17-19 maja w Poznaniu (czytaj więcej)

Szkolenia UIA w kwietniu 2018 (czytaj więcej)

Kalendarium wydarzeń UIA na rok 2017 (czytaj więcej)