WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

UIA

Union Internationale des Avocats / International Association of Lawyers. UIA zrzesza prawników indywidualnych, adwokatury, także federacje i stowarzyszenia prawnicze - w sumie około dwóch milionów prawników z ponad 120 krajów. Jest organizacją wielojęzyczną i wielokulturową, jedyną międzynarodową organizacją prawników, która przyjęła francuski, angielski i hiszpański jako języki robocze. Jest zaangażowana w obronę prawników, którzy mogą być pod presją lub zagrożeniem w dowolnym miejscu na świecie, poprzez lobbing i działania rzecznicze. Często wypowiada się również przeciwko przeszkodom w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i prawnie ustanowionym stowarzyszeniom adwokackim. Misja UIA, którą relizuje od 1971 r., to m.in. promowanie podstawowych zasad zawodu prawnika na całym świecie, w szczególności niezależności i wolności; przyczynianie się do ustanowienia międzynarodowego porządku prawnego opartego na zasadzie sprawiedliwości między narodami, poprzez prawo i na rzecz pokoju; Obecnie UIA broni zawodu prawnika i zachęca do nawiązywania kontaktów międzynarodowych, współpracy i zrozumienia wśród prawników z uwzględnieniem ich różnorodności kulturowej i zawodowej. Dwa cele leżą u podstaw działań UIA: promowanie podstawowych zasad zawodu prawnika i przyczynianie się do podnoszenia poziomu profesjonalizmu wśród swoich członków poprzez wymianę informacji i szkolenia, seminaria etc.

 

www.uianet.org

 

Raport na temat tajemnicy adwokackiej pt. International Report about Professional Secrecy and Legal Privilege, powstały po Kongresie UIA w Luksemburgu w 2019 roku.

Prezes UIA napisał do marszałka Senatu ws projektu ustawy dyscyplinującej sędziów

List Prezydenta UIA z poparciem dla Marszu tysiąca tóg

Rezolucja UIA w sprawie sytuacji w Polsce 10 listopada 2019 r.

List prezesa UIA do Ministra Sprawiedliwości ws sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce lipiec 2019

Uchwała 7. Światowego Kongresu przeciwko karze śmierci 

UIA zaniepokojona sytuacją tureckich prawników - oświadczenie

 

Szkolenia i konferencje

 

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza do udziału w kongresie, który w tym roku przyjmie bardzo innowacyjną formę (virtual meeting space) i w całości zorganizowany zostanie online. Odbędzie się 28-30 października 2020 r.

Seminarium internetowe UIA i LAWASIA pt. „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w nowej normalności: stały wzrost arbitrażu i mediacji ”, odbędzie się 18 sierpnia 2020 roku

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA zaprasza do skorzystania z bogatej oferty bezpłatnych seminariów internetowych w języku angielskim, obejmujących swoją tematyką wiele obszarów praktyki prawniczej i wysoce aktualnych treści m.in. dotyczących pandemii Covid-19 i jej konsekwencji.

Seminarium online UIA: Zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 21 lipca 2020

Seminarium online UIA „Mediacja online - zalety i wyzwania”

Seminarium online UIA „Anulowanie lotów z powodu COVID-19"

Seminarium online UIA: postępowanie w przypadku niewypłacalności po epidemii

Wyzwania prawne dla branży modowej po COVID-19 - seminarium online UIA

Pozwy zbiorowe na całym świecie - seminarium online
Seminarium online: prawo konkurencji w kontekście COVID-19
Seminarium internetowe UIA: COVID-19 i powrót sportów

UIA zaprasza na seminarium internetowe pt. „Pandemiczne rozważania na temat sądów, prawa ubezpieczeniowego i prawa z zakresu zdrowia” 18 maja 2020

UIA zaprasza na seminarium internetowe pt. „Pandemia w XXI wieku" 11 maja

Seminarium UIA online 22 kwietnia 2020: Prawa i obowiązki pracodawców podczas pandemii

Uaktualnione Kalendarium wydarzeń UIA na 2020 r.

Kalendarium wydarzeń UIA na 2020 r.

Najbliższe wydarzenia UIA w Austrii i Mediolanie

Kongres UIA w Luksemburgu 6-10 listopada 2019

Zaproszenie do wydarzeń organizowanych przez UIA w czerwcu i wrześniu 2019 r.

Rezolucja UIA "Podstawowe zasady zawodu prawniczego" 30 października 2018 r.

Wiosenne seminaria UIA

UIA zaprasza na seminaria w styczniu i lutym 2019 r.

UIA o obecnych wyzwaniach dla adwokatów 

Kalendarium wydarzeń organizowanych przez UIA na 2019 rok

26. Światowe Forum Centrów Mediacyjnych (UIA World Forum of Mediation Centres) odbędzie się 8-9 marca 2019 r. w Zurychu

Zaproszenie do międzynarodowego konkursu z zakresu praw człowieka

UIA zaprasza na 62.  Kongres, który w tym roku odbędzie się w dniach 30 października – 3 listopada 2018 r. w Porto (Portugalia)

UIA: szkolenia z umiejętności miękkich i prawa mody (czytaj więcej)

Kalendarium wydarzeń UIA na rok 2018 (czytaj więcej)

UIA zaprasza w czerwcu 2018 r. na Forum Centrów Mediacji i kurs języka (czytaj więcej)

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych UIA w Poznaniu 17-19 maja w Poznaniu (czytaj więcej)

Szkolenia UIA w kwietniu 2018 (czytaj więcej)

Kalendarium wydarzeń UIA na rok 2017 (czytaj więcej)