WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

IBA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników International Bar Association. IBA została założona w 1947 roku. Jest wiodącą międzynarodową organizacją prawników, stowarzyszeń prawniczych i adwokatur. IBA wpływa na rozwój reformy prawa międzynarodowego i kształtuje przyszłość zawodów prawniczych na całym świecie. Składa się z ponad 80 000 indywidualnych członków i ponad 190 stowarzyszeń prawniczych i adwokatur w ponad 170 krajach. Główne cele IBA to: promowanie wymiany informacji między organizacjami prawniczymi na całym świecie; wspieranie niezależności sądownictwa i prawa prawników do wykonywania zawodu bez przeszkód; wsparcie praw człowieka dla prawników na całym świecie za pośrednictwem utworzonego Instytutu Praw Człowieka.

www.ibanet.org

 

Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników  - IBAHRI potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęte wobec profesora prawa Wojciecha Sadurskiego i wzywa do wycofania zarzutów.

(czytaj stanowisko)


Nowy raport IBA wzywa do zmiany „rażącej” luki w Statucie Rzymskim w sprawie głodu w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Raport Komitetu IBA ds. zbrodni wojennych wyraża poparcie dla szwajcarskiej propozycji z 2018 r. dotyczącej zmiany Statutu Rzymskiego, aby głód cywili włączyć do zbrodni wojennych w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Raport dokonuje przeglądu podstawowego wsparcia dla proponowanej poprawki w międzynarodowym prawie humanitarnym oraz analizuje różne elementy przestępstwa umyślnego głodu cywili.

Na 18. Sesji Zgromadzenia Państw-Stron MTK 6 grudnia 2019 r. jednogłośnie uzgodniono zmianę statutu, aby uwzględnić umyślne głodzenie ludności cywilnej podczas NIAC. Przestępstwo istniało już w statucie wojen między państwami (międzynarodowe konflikty zbrojne).
IBA zachęca państwa do szybkiego ratyfikowania poprawki i dalszego umożliwienia Trybunałowi naprawienia okrutnej praktyki głodzenia cywilów podczas wewnętrznych konfliktów zbrojnych.

Link do raportu (czytaj raport)

 

 

Program IBA ds. Międzynarodowego Trybunału Karnego i międzynarodowego prawa karnego od 2005 roku monitoruje kwestie związane z działalnością Międzynarodowego Trybunału Karnego i innych haskich trybunałów ds. zbrodni wojennych i zachęca społeczność prawną do zaangażowania się w pracę tych sądów. Prace Programu IBA obejmują tematyczną analizę prawną postępowań oraz oceny ad hoc kwestii prawnych, administracyjnych i instytucjonalnych, które mogą potencjalnie wpłynąć na prawa oskarżonych, bezstronność postępowań i rozwój międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.  W ramach programu organizowane są m.in. dyskusje ekspertów, warsztaty oraz publikowane są raporty i materiały do dyskusji.

W październiku 2019 opublikowano materiał pt. ” Provisional release, release at advanced stages of proceedings, and final release at international criminal courts and tribunals” (PL: Tymczasowe zwolnienie, zwolnienie na zaawansowanych etapach postępowania oraz ostateczne zwolnienie w międzynarodowych sądach i trybunałach karnych). Jest to raport badający wydanie na różnych etapach postępowania.

Więcej o programie na stronie IBA: https://www.ibanet.org/ICC_ICL_Programme/Home.aspx

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=4b6d81e0-c6ed-4c17-a52a-752652641eee

Dokument dostępny na stronie IBA: (pobierz dokument)

 

 

IBA i Bank Światowy opublikowały nowy raport: „A Tool for Justice: A Cost Benefit Analysis of Legal Aid”

Nowy raport IBA i Banku Światowego twierdzi, że programy pomocy prawnej są równie ważna dla wzrostu gospodarczego, jak opieka zdrowotna i edukacja. Raport jest wynikiem dyskusji rozpoczętej w 2017 r. na temat tego, w jaki sposób zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości może przynieść korzyści przedsiębiorstwom, gospodarce i społeczeństwu. W raporcie przeanalizowano m.in. ponad 50 badań nad kosztami i korzyściami płynącymi z programów pomocy prawnej z całego świata.

Prezydent IBA Horacio Bernardes Neto odnosząc się do raportu skomentował: „Dowody są jasne - poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości przynosi korzyści społeczeństwu i przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wzywam społeczność międzynarodową do przeczytania tego sprawozdania i podzielenia się wynikami. W świecie niesprawiedliwości ważne jest, abyśmy wspólnie pracowali nad przywróceniem równowagi ”.

W raporcie czytamy m.in., że koszty problemów, które nie zostały rozwiązane z powodu braku pomocy prawnej, nie znikają - przenoszą się do innych obszarów wydatków rządowych, takich jak opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, ochrona dzieci i więziennictwo.

Więcej o raporcie na stronie IBA: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=341684C7-5AD5-4F20-810A-54473BFA5829

Raport: www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=DB027287-2352-4269-8D0F-C1446B1023BC

IBA (International Bar Association) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników - zaprasza polskich adwokatów do członkostwa

Instytut Praw Człowieka IBA o moratorium na karę śmierci w Kalifornii 

IBA zaniepokojone aresztowaniem irańskiego prawnika

Horacio Bernardes Neto - nowy prezydent IBA

IBA poszukuje kandydata na stanowisko BIC Project Lawyer

Raport nt. Międzynarodowych Standardów Pracy

Ankieta IBA nt. nękania i molestowania seksualnego w środowisku prawniczym

Raport IBA w ramach Przeglądu Okresowego Praw Człowieka ONZ  (Universal Periodic Review – UPR) na temat sytuacji prawnej w Polsce z września 2016 r. (czytaj więcej)

Sprawozdania IBA

 

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady International Bar Association 26 września 2019 roku w Seulu

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia International Bar Association z 25 maja 2019 r. w Budapeszcie.

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady IBA ( IBA Council Meeting)  w Rzymie, które odbyło się 11.10.2018 r

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady IBA ( IBA Council Meeting), które odbyło się 26.05.2018 roku w Oslo 

Sprawozdanie adw. Tomasz Wardyńskiego z posiedzenia Rady International Bar Association (IBA Council Meeting), które odbyło się w Sydney 12 października 2017 r. (czytaj więcej)

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady International Bar Association (IBA Council Meeting) odbyło się w Belfaście 27 maja 2017 r. (czytaj więcej)

Sprawozdanie z adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady IBA (International Bar Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników)  odbyło się 22 września 2016 r. w Waszyngtonie (czytaj więcej)

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady lnternational Bar Association (IBA Council Meeting), które odbyło się w Barcelonie 28 maja 2016 r. (czytaj więcej)

Szkolenia i konferencje


Konferencja IBA 7-12 października w Rzymie (zaproszenie)