WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

IBA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników International Bar Association. IBA została założona w 1947 roku. Jest wiodącą międzynarodową organizacją prawników, stowarzyszeń prawniczych i adwokatur. IBA wpływa na rozwój reformy prawa międzynarodowego i kształtuje przyszłość zawodów prawniczych na całym świecie. Składa się z ponad 80 000 indywidualnych członków i ponad 190 stowarzyszeń prawniczych i adwokatur w ponad 170 krajach. Główne cele IBA to: promowanie wymiany informacji między organizacjami prawniczymi na całym świecie; wspieranie niezależności sądownictwa i prawa prawników do wykonywania zawodu bez przeszkód; wsparcie praw człowieka dla prawników na całym świecie za pośrednictwem utworzonego Instytutu Praw Człowieka.

www.ibanet.org


Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (IBAHRI) w wydanym komunikacie potępia tajny proces, który doprowadził do wydania wyroku dla anonimowych zabójców dysydenta saudyjskiego - dziennikarza Jamala Khashoggiego, zabitego 2 października 2018 roku w stambulskim konsulacie Arabii Saudyjskiej.

Całe postępowanie sądowe, które doprowadziło do wyroku z 7 września 2020 roku, odbyło się za zamkniętymi drzwiami i ani dziennikarze, ani przedstawiciele publiczności nie mogli w nim uczestniczyć.

Jak czytamy w komunikacie, zarówno prośby IBA, jak i innych organizacji międzynarodowych o monitorowanie postępowania zostały zignorowane, a tożsamość oskarżonych nie została ujawniona, co budzi poważne wątpliwości co do motywów procesu.

(czytaj komunikat w j. angielskim)

Konferencja IBA 2020 - Virtually Together

(czytaj więcej

IBAHRI potępia ataki na A. Nawalnego

(czytaj więcej)

IBAHRI potępia plany wypowiedzenia przez Polskę Konwencji stambulskiej

(czytaj stanowisko)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA oraz Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBAHRI wyrażają ubolewanie, że pomimo obaw Unii Europejskiej związanych z nieprzestrzeganiem zasad praworządności i licznymi naruszeniami praw człowieka przez Węgry i Polskę oba kraje nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności w ramach unijnego planu odbudowy.

(czytaj stanowisko)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników International Bar Association (IBA) opracowuje plan strategiczny. Projekt jest obecnie szeroko konsultowany z członkami IBA i Adwokatura Polska także przedstawiła swoje uwagi. Wkład ten został doceniony przez przewodniczącego grupy zadaniowej ds. strategii (Strategy Working Group), Petera Bartletta.

(czytaj więcej)


Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników  - IBAHRI potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęte wobec profesora prawa Wojciecha Sadurskiego i wzywa do wycofania zarzutów.

(czytaj stanowisko)


Nowy raport IBA wzywa do zmiany „rażącej” luki w Statucie Rzymskim w sprawie głodu w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Raport Komitetu IBA ds. zbrodni wojennych wyraża poparcie dla szwajcarskiej propozycji z 2018 r. dotyczącej zmiany Statutu Rzymskiego, aby głód cywili włączyć do zbrodni wojennych w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Raport dokonuje przeglądu podstawowego wsparcia dla proponowanej poprawki w międzynarodowym prawie humanitarnym oraz analizuje różne elementy przestępstwa umyślnego głodu cywili.

Na 18. Sesji Zgromadzenia Państw-Stron MTK 6 grudnia 2019 r. jednogłośnie uzgodniono zmianę statutu, aby uwzględnić umyślne głodzenie ludności cywilnej podczas NIAC. Przestępstwo istniało już w statucie wojen między państwami (międzynarodowe konflikty zbrojne).
IBA zachęca państwa do szybkiego ratyfikowania poprawki i dalszego umożliwienia Trybunałowi naprawienia okrutnej praktyki głodzenia cywilów podczas wewnętrznych konfliktów zbrojnych.

Link do raportu (czytaj raport)

 

 

Program IBA ds. Międzynarodowego Trybunału Karnego i międzynarodowego prawa karnego od 2005 roku monitoruje kwestie związane z działalnością Międzynarodowego Trybunału Karnego i innych haskich trybunałów ds. zbrodni wojennych i zachęca społeczność prawną do zaangażowania się w pracę tych sądów. Prace Programu IBA obejmują tematyczną analizę prawną postępowań oraz oceny ad hoc kwestii prawnych, administracyjnych i instytucjonalnych, które mogą potencjalnie wpłynąć na prawa oskarżonych, bezstronność postępowań i rozwój międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.  W ramach programu organizowane są m.in. dyskusje ekspertów, warsztaty oraz publikowane są raporty i materiały do dyskusji.

W październiku 2019 opublikowano materiał pt. ” Provisional release, release at advanced stages of proceedings, and final release at international criminal courts and tribunals” (PL: Tymczasowe zwolnienie, zwolnienie na zaawansowanych etapach postępowania oraz ostateczne zwolnienie w międzynarodowych sądach i trybunałach karnych). Jest to raport badający wydanie na różnych etapach postępowania.

Więcej o programie na stronie IBA: https://www.ibanet.org/ICC_ICL_Programme/Home.aspx

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=4b6d81e0-c6ed-4c17-a52a-752652641eee

Dokument dostępny na stronie IBA: (pobierz dokument)

 

 

IBA i Bank Światowy opublikowały nowy raport: „A Tool for Justice: A Cost Benefit Analysis of Legal Aid”

Nowy raport IBA i Banku Światowego twierdzi, że programy pomocy prawnej są równie ważna dla wzrostu gospodarczego, jak opieka zdrowotna i edukacja. Raport jest wynikiem dyskusji rozpoczętej w 2017 r. na temat tego, w jaki sposób zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości może przynieść korzyści przedsiębiorstwom, gospodarce i społeczeństwu. W raporcie przeanalizowano m.in. ponad 50 badań nad kosztami i korzyściami płynącymi z programów pomocy prawnej z całego świata.

Prezydent IBA Horacio Bernardes Neto odnosząc się do raportu skomentował: „Dowody są jasne - poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości przynosi korzyści społeczeństwu i przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wzywam społeczność międzynarodową do przeczytania tego sprawozdania i podzielenia się wynikami. W świecie niesprawiedliwości ważne jest, abyśmy wspólnie pracowali nad przywróceniem równowagi ”.

W raporcie czytamy m.in., że koszty problemów, które nie zostały rozwiązane z powodu braku pomocy prawnej, nie znikają - przenoszą się do innych obszarów wydatków rządowych, takich jak opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, ochrona dzieci i więziennictwo.

Więcej o raporcie na stronie IBA: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=341684C7-5AD5-4F20-810A-54473BFA5829

Raport: www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=DB027287-2352-4269-8D0F-C1446B1023BC

IBA (International Bar Association) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników - zaprasza polskich adwokatów do członkostwa

Instytut Praw Człowieka IBA o moratorium na karę śmierci w Kalifornii 

IBA zaniepokojone aresztowaniem irańskiego prawnika

Horacio Bernardes Neto - nowy prezydent IBA

IBA poszukuje kandydata na stanowisko BIC Project Lawyer

Raport nt. Międzynarodowych Standardów Pracy

Ankieta IBA nt. nękania i molestowania seksualnego w środowisku prawniczym

Raport IBA w ramach Przeglądu Okresowego Praw Człowieka ONZ  (Universal Periodic Review – UPR) na temat sytuacji prawnej w Polsce z września 2016 r. (czytaj więcej)

Sprawozdania IBA

 

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady International Bar Association 26 września 2019 roku w Seulu

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia International Bar Association z 25 maja 2019 r. w Budapeszcie.

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady IBA ( IBA Council Meeting)  w Rzymie, które odbyło się 11.10.2018 r

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady IBA ( IBA Council Meeting), które odbyło się 26.05.2018 roku w Oslo 

Sprawozdanie adw. Tomasz Wardyńskiego z posiedzenia Rady International Bar Association (IBA Council Meeting), które odbyło się w Sydney 12 października 2017 r. (czytaj więcej)

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady International Bar Association (IBA Council Meeting) odbyło się w Belfaście 27 maja 2017 r. (czytaj więcej)

Sprawozdanie z adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady IBA (International Bar Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników)  odbyło się 22 września 2016 r. w Waszyngtonie (czytaj więcej)

Sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady lnternational Bar Association (IBA Council Meeting), które odbyło się w Barcelonie 28 maja 2016 r. (czytaj więcej)

Szkolenia i konferencje


Konferencja IBA 7-12 października w Rzymie (zaproszenie)